mm-hp-works

Mosquito Magnet brukerstøtte

Her finner du nyttige råd og veiledning for å få maksimalt ut av din Mosqutio Magnet myggfelle, sesong etter sesong. Har du en lyskode, eller ser et symbol på displayet (kun Executive) du ikke klarer å tolke, bruk menyen til høre for å se hva de ulike meldingene/lyskodene indikerer.

Sjekkliste før du starter Mosquito Magnet for sesongen

Blodsugende insekter som mygg og knott er gjerne aktive når temperaturen har vært over 10 grader i flere dager. Voksne mygg som har overlevd vinteren og mygg fra nyklekte egg blir aktive når været blir varmt. Til nærmere idealtemperatur (15-20 grader), desto mer mygg. Det er lurt å starte sin Mosquito Magnet før det blir såpass varmt og ikke minst, før myggen overtar hagen din og legger flere egg. Fellen er ment for å være i drift når myggen er mest aktiv, det er derfor viktig at du ikke starter den før det er en jevn og god temperatur ute. Dersom du starter fellen for tidlig kan det medføre skader eller at den kan få problemer med å starte. Vår Executive-modell har en egen SMART-teknologi som gjør at den skrur seg av når fellen når 10 grader. Vær alltid varsom når du ser over/vasker fellen på de anbefalte områdene. Dersom den ikke er korrekt oppbevart, kan andre insekter og dyr bosette seg i fellen.

Tips før oppstart:

 • Fjern dekket fra fellen og la den tørke ut før du starter. Er det mye fuktighet, sett gjerne fellen i solen et par dager før du starter den opp
 • Er det vanskelig å komme til for rengjøring, kan du også bruke støvsuger for å komme til
 • Koble til regulatorslangen til tanken
 • Dersom du har en strømadapter på din felle, koble til denne nå
  Kjør en rens med Quick clear O2 rensepatron før du starter myggfellen
 • Skru på gassen og fortsett med de originale instruksjonene for oppstart
 • Sørg for at du starter sesongen med nytt nett og Oktenol luktstoff.
 • NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstajsoner, da denne gassen ofte innholder mer fettrester. Dette kan føre til tett gasstilførsel, som igjen fører til at maskinen ikke starter.

Dette løses ved å kjøre co2-rens 1 eller 2 ganger. Sjekk følgende for å forsikre korrekt luft-flyt:

 1. Sjekk og fjern alt støv, pollen, edderkoppnett eller annet rusk i:
  • a. Nettet
  • b. Munning
  • c. Sideblader
  • d. Insektsnett, døråpninger til nett
 2. Skift nett dersom porene er tettet eller det er riftet/vridd
 3. Lukk døren til nettet ordentlig. Dersom den ikke lukkes godt nok, vil luftgjennomstrømningen hindres og innsug og fangst påvirkes.

Når fellen er i gang, kan du ta en liten papirbit å teste om fellen har et lite innsug, som den skal ha.

Sjekk følgende for å sikre korrekt gass-flyt
1. Bruk en Quick Clear cO2 rensepatron ved begynnelsen av hver sesong og mellom hvert bytte av gasstank. Her er det viktig og alltid skru av myggfellen og lukke propantank-ventilen FØR du bruker rensepatronen.
2. Dersom myggfellen stanser, bruk 1-2 rensepatroner. Dette bidrar til å fjerne propanrester i gassdysen.
3. Før du setter fellen bort etter sesongen, bruk en rensepatron og sjekk propantank og tilkoblinger
4. Inspiser regulatoren og gasslangen for synlige tegn på skader. Dersom du finner noe, kontakt serviceverkstedet for utskiftning 5. Koble fra og deretter på regulatoren fra propanflasken for å bekrefte at den er sikker 6. Dersom fellen stopper, kan det være gassflasken som er tom. Vi anbefaler at du begynner hver sesong med en ny, full propantank. Propantanken og luktstoffet vil da være synkronisert. NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstajsoner, da denne gassen ofte innholder mer fettrester. Dette kan føre til tett gasstilførsel, som igjen fører til at maskinen ikke starter. Dette løses ved å kjøre co2-rens 1 eller 2 ganger.

Sjekk strømkilden
1. For myggfeller med strømledning (Patriot): Sjekk tilkoblingen på fellen for å forsikre at den er satt i riktig b. Etter du har koblet den fra strømkilden, sjekk strømledningen for skader fra f.eks gressklipper, gnagere o.l. c.
Dersom du bruker en skjøteledning eller andre gjenstander i samme strømuttak, kan det være for lite strøm som genereres til fellen. Prøv derfor et annet uttak.
2. For modeller uten strømledning (Independence og Executive): a. Batteriet til Executive bruker 24 timer på å lade, sjekk at dette er fullt. Dersom fellen fortsatt ikke virker, kontakt serviceverksted for kjøp av nytt batteri. Stanset fellen grunnet manglende propan, bør batteriet lades opp igjen før omstart. Har du Independence må starte sesongen med nye batterier av god kvalitet. Husk at batterier er ferskvare! Stanset myggfellen grunnet tomt for porpan, må batteriene byttes/alternativt lades opp igjen. Batteri til Independence: NB: Dette gjelder batteriløsning til Independence 2009-2012 modeller, (fra 2013 fikk Independence «ny batteriløsning» som inkluderer en batterilader). Independence er drevet av fire C-batterier (LR14 1,5 volt batterier). Når det kommer til denne type C-batterier så finnes det er to forskjellige. Den ene der batteriet gir rask høyspenning, men så mister den også raskt spenning. Den andre typen har en jevn spenning, og det er sistnevnte som skal brukes, og det er uten tvil det mest vanlige i forbrukermarkedet. Vi har så langt identifisert kun én variant av C-batteri som ikke skal brukes i maskinen (Duracell ProCell). Les også håndboken på side 5 for batterier som er spesifisert. Vi anbefaler følgende batterier: Energizer Ultra +: Veldig bra Energizer Ultimate: Veldig gode batterier Micro: Veldig god batteri Co-Tech: Bra batteri Varta High Energy: Veldig gode batterier Varta Longlife Extra: Bra batteri Panasonic Ekstrem kraft: Veldig god batteri GP Ultra Bra batteri + Duracell Ultra: Veldig gode batteri Start alltid sesongen med nye batterier!

Sjekk Oktenol Luktstoff
1. Er tabletten satt inn korrekt? Dersom du er usikker, kan du sjekke veiledningen.
2. Bytt luktstoff for hver gang du bytter gasstank (ca hver 3 uke) for optimal ytelse av din felle.

Vedlikehold av Mosqutio Magnet under sesogen

Vedlikehold i sesong Følg stegene under minimum hver 3 uke. Bruk de gjerne som en vedlikeholdsplan:
1. For optimal drift av din felle, bytt ditt luktestoff hver 3 uke (21 dager). Den ser lik ut ny som brukt, men den er ikke lenger effektiv da lokke-duften har sluppet ut.
2. Bruk Quick Clear cO2 rensepatron etter hver gang du bytter propantank for å hindre at munnstykket tettes.
3. Bytt myggnett. Dersom nettet er tett, fullt eller ødelagt må det byttes ut. Under perioder med redusert fangst er det også nødvendig å bytte nett. Pollen, støv og møkk kan forhindre luftflyt og forhindre myggfellen fra og fungere optimalt.
4. Bytt propantank/fyll ny propan. Fyll/bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc).
5. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for at innsekter ikke sitter fast inni maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Store tilstopninger i fellen vil redusere vakuum og dermed også fangst.
6. Hold fellen ren. Vaskmyggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut. For langvarig og utendørs myggkontroll, må cO2-feller vedlikeholdes riktig. Vask myggfellen utvendig innimellom med rent vann og en fuktig klut. For utendørs myggkontroll som er langvarig, må CO2 myggfeller vedlikeholdes riktig.

Lagring av Mosquito Magnet Myggfelle på vinteren

 1. Slå av din Mosquito Magnet.
 2. Skru av og koble regulatoren fra propantanken.
 3. Plasser regulatoren i en plastpose og lukk den forsiktig. Slik forhindrer du at støv, rusk og insekter tetter regulatoren.
 4. Koble fra batteriet.
 5. Dersom ditt produkt er utstyrt med QuickClear co2 ventil, er det anbefalt å kjøre en rens med denne før myggfellen lagres for vinteren
 6. Plasser myggfelle-dekket over enheten og sikre borrelåsen. På denne måten vil du hindre at insekter, støv og fuktighet samles i maskinen og tetter trakten eller viften. Viktig: Under vintersesongen anbefaler vi å oppbevare Mosquito Magnet myggfelle i garasjen eller i et skjul for beskyttelse mot utemiljø. Oktenol luktstoff-tabletter som er åpnet bør fjernes og kastes. Nettet bør rengjøres før fellen settes bort for vinteren.

Plassering av fellen

For å optimalisere fangsten av mygg, anbefaler vi at du leser veiledningen for riktig plassering av din Myggfelle:

 • Finn ut hvor myggen formerer og oppholder seg. De trives best ved vann, busker og der mennesker ferdes.
 • Fellen plasseres så nærme det utsatte området som mulig, men minimum 15-20 m fra mennesker.
 • Pass på å plassere fellen i motvind da mygg flyr i motvind når de leter etter mat. Etter myggen har stukket, fordobles vekten og den vil drifte i medvind tilbake til klekkeområdet.
 • Fellen må plasseres i et åpent område da CO2 er tyngre enn luft og eksponeres kun langs bakken. Plasseres den i høyt gress, kan flyten av CO2 forhindres fra spredning og myggen vil ikke oppdage den.
 • Mygg liker ikke varme eller direkte sollys og kommer derfor ofte frem når solen går ned. Plasser fellen i skyggen og fangsten vil øke betraktelig.

råd mot myggHvilken modell skal jeg velge?
Dette er avhengig av mengden insekter som normalt lever i området. Har man en tomt på 0-2 mål og et moderat problem med insekter anbefaler vi Patriot. Har man tilsvarende tomt, men et stort problem med insekter anbefaler vi Independence eller Executive. Disse har større fangstkapasitet og større nett for oppsamling av insekter. Har man en tomt som er større enn 2 mål eller mangler tilgang til 220 volts nettspenning, så anbefaler vi uansett Independence eller Executive.

Hva er driftskostnaden på Mosquito Magnet?
Dette er avhengig av prisen på gass og valg av modell. For Defender og Independence ligger driftskostnaden ved kontinuerlig drift på ca. kr 150,- pr uke.

Hvor ofte må jeg tømme nettet?
Behovet for tømming avhenger av mengden insekter i området og vindforhold. På dager med lite vind vil maskinen fange mest, mens det på dager med mye vind vil være mindre fangst. Som regel er problemet med insekter mindre på vindfulle dager. Nettet bør tømmes når det er halvfullt.

Hvor ofte byttes duftstoffet Octenol?
Byttes samtidig med bytte av gassbeholder (10-11 kg), dvs. ca hver 3. – 4. uke.

Hvilke type insekter fanger Mosquito Magnet?
Mosquito Magnet tiltrekker seg og fanger mygg, knott og andre blodsugende, flyvende insekter. Den vil ikke tiltrekke seg eller skade nytte-insekter som bier, veps og sommerfugler.

Kan Mosquito Magnet Myggfelle brukes hvis det regner, eller vannsprederen står på?
Mosquito Magnet er laget for å virke under normale og fuktige omgivelser, inkludert regn og vannspredere. Men vær oppmerksom på at vannspreder eller hageslangen ikke rettes eller sprutes direkte mot din myggfelle, da dette kan skade myggfellen.

Min Mosquito Magnet drypper vann, er det normalt?
Ja. Væsken du kan se dryppe fra maskinen er kondensert vanndamp. Dette er et biprodukt av den katalytiske konverteringen av propan og oksygen til karbondioksid og vanndamp forårsakes av atmosfæriske temperaturforandringer. Dette påvirker ikke ytelsen til maskinen på noen måte.

Kan en kompressor brukes istedenfor en Quick Clear c02 rensepatron?
Mosquito Magnet Quick Clear c02 rensepatron anbefales for regelmessig rensing av drivstoffslangen. Bruk at kompressor-luft anbefales ikke, og kan forårsake skader på din myggfelle. Dersom du bruker kompressor-luft istedenfor Quick Clear c02 rensepatron vil ikke garantien på Mosquito Magnet være gjeldende.

Kan jeg bruke skjøteledning på min Mosquito Magnet Patriot?
Nei, å bruke en skjøteledning anbefales ikke.

Hvor lenge skal en propantank vare?
En full 10 kg propantank vil vare cirka tre uker (21 dager). Det anbefales ikke å la propanen blir helt tom. Vi anbefaler at du har en ekstra propantank tilgjengelig for bytte, slik at du reduserer tiden maskinen ikke er i bruk.

Kan jeg bruke natur-gass istedenfor propan?
Nei, Mosquito Magnet myggfeller er utviklet for å virke med propan. I tilfeller der ren propan ikke er tilgjengelig kan en blanding av butan og propan brukes. Man kan ikke under noen omstendigheter bruke natur-gass.

Kan jeg bruke en gassmåler på propantanken?
En gassmåler kan brukes så lenge måleren er direkte koblet til tanken og at regulatoren fra Mosquito Magnet er koblet direkte til den andre enden av måleren.

Hvorfor må jeg rense tanken?
Nye, ikke tidligere fylte propantanker kan inneholde luft, som kan stige til toppen av tanken når den er fylt. Denne luften kan forhindre at Mosquito Magnet starter til luften er tømt. Når du kjøper en ny tank, spør om forhandleren kan tømme luften ut av tanken for deg.

Hvor stor propanbeholder skal jeg bruke?
Vi anbefaler å benytte 10 eller 11 kg propanbeholder. Da får man et bytteintervall på gass som tilsvarer ca. hver 3. uke ved kontinuerlig drift. Executive har i tillegg et økonomiprogram, som ved full utnyttelse gir et bytteintervall på ca hver 4. uke.

Mosquito Magnet Manualer

Independence | Patriot | Executive | Defender | Liberty Pluss Klikk på lenken over for å laste ned manualen til det aktuelle produktet.

Denne siden er under konstruksjon og er derfor noe ufullstendig

Mosquito Magnet Defender

Fellen varmer opp
fellen varmer opp - defenderSlik skal det se ut når du har skrudd på fellen og den er i ferd med å varme opp. Fellen vi stå slik og blinke mellom 5 og 10 minutter. Dette er helt normalt.

Fellen er påfellen kjører som normaltEtter fellen har varmet opp, skal lyset slutte å blinke og vise et permanent rødt lys. Dette er tegn på at fellen er i gang og kjører som normalt.

Fellen har en feil og må sendes inn
Fellen har en feil - defenderDersom den røde lampen blinker hurtig, er dette et tegn på at noe er galt med fellen. Kontakt da support på 815 00 133

Mosquito Magnet Independence

Fellen varmer opp
independence varmer oppNår du har skrudd på fellen og den er i ferd med å varme opp vil lampen lyse orange så lenge den varmer opp. Under oppvarmingen vil viften ha varierende hastigheter. Du vil også høre klikkelyder som skyldes at tenneren er aktiv. Dette er helt normalt.

Mosquito Magnet Executive