basefot støtte til pioneer og patriotbasefot støtte til pioneer og patriot