was successfully added to your cart.

Tag

borrelia Arkiver | Noragent AS

Flått og flåttsykdommer

By | Nyheter, Nyttig informasjon | No Comments

Borrelia Borrelia forårsakes av bakterier som finnes i flåttens mage-tarmkanal. Undersøkelser har vist at rundt 30 % av flått er bærere av borrelia-bakterier. Det vanligste symptomet er et hudutslett som kommer rundt bittstedet etter 1 til 4 uker. Typisk er en rødhet som blir større enn en femkroning, brer seg ut og med en blekning sentralt. Utslaget forekommer hos mer enn halvparten som har blitt infisert.

Les mer

Om flått

By | Nyheter, Nyttig informasjon | No Comments

Flåtter er arter som tilhører bestemte familier av midder, i Norge finnes kun representanter for familien Ixodidae.De lever omtrent to år, gjennomgår fire stadier (egg, larve, nymfe, voksen) der inntak av blod fra virveldyr er essensielt for individets videreføring og til slutt formering. Det er i stadiene som larve og nymfe det bites mest. Flått finnes i flere varianter over hele verden. I Norge finnes det bare åtte kjente arter. Den varierer i størrelse fra en til over ti millimeter, avhengig av stadium og hvor mye blod den har sugd.

Les mer