was successfully added to your cart.

Tag

myggfjerner Arkiver | Noragent AS

Myggmidler

By | Mygg, Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Informasjon om innhold i Myggmiddel Myggmidler som inneholder mindre enn 20 prosent DEET er tillatt solgt i Norge, men de skal ikke brukes på barn under tre år. Grunnen er at DEET er klassifisert som helseskadelig (farlig ved svelging og irriterer øyne og hud). På større barn bør man bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET. Myggolf inneholder virkestoffet Saltidin, som anbefales av WHO fremfor DEET, men selv om Saltidin er et annet type virkestoff, bør man fortsatt ikke bruke dette på barn. For lettere å begrense mengden av myggmidler som påføres barn, bør en voksen ta litt av midlet i hånden…

Les mer

Mygg

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

2000 arter mygg i Norge Mygg (Nematocera) er en gruppe av tovingene (Diptera). Den andre gruppen er fluer. Mygg skiller seg fra fluene ved at de har mer enn fire ledd i antennene. Mygg er mellom fire og cirka 50 millimeter lange. Det er 29 familiegrupper i Norge, med over 2 000 arter. Det er beskrevet over 33 000 arter i verden. I tillegg er det beskrevet svært mange utdødde grupper og arter ut fra funn i rav eller som fossiler. Det er bare noen få arter som stikker eller biter. De fleste arter er harmløse. I dagligtale er «mygg»…

Les mer