mm-hp-works

Brukerstøtte Victor skadedyrbekjempere

Her får du svaret på de oftest stilte spørsmålene angående Victor produktene.

REKLAMASJONSSKJEMA-KNAPP

– Ofte stilte spørsmål Victor Multi-Kill

Spørsmål: Hvor plasserer jeg åtet og hva skal jeg bruke til åte?
Svar: Benytt gummi eller plasthansker når du håndterer fellen. Før du plasserer åte, kontroller at fellen er slått av. Åpne lokket på toppen av fellen. Plasser en liten mengde åte (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet.

Spørsmål: Kan fellen brukes i låver eller uthus?
Svar: Victor Multi-Kill skal kun brukes innendørs på tørre og rene overflater. Skal ikke brukes i fjøs, stall eller lignende.
Kommer det fukt eller støv inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan fellen brukes utendørs?
Svar: Victor Multi-Kill ™ skal kun brukes innendørs. Denne fellen er designet og produsert for innendørs bruk og tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen. Batteriene vil tappes fort i temperaturer under 10 grader.

Spørsmål: Kan fellen brukes i våtrom?
Svar: Fellen skal ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil ødelegge fellen.

Spørsmål: Fellen fungerer ikke som den skal, hva kan være feil?
Svar:

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at plasten som beskytter batteriene er fjernet. Er fellen vært i brukt en stund, bytt ut batteriene med nye.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.
 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Noen av Victor fellene har et lokk på toppen med en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det søl på metallplatene? Rester etter åte han havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut. Plasser ny åte (vi anbefaler peanøttsmør) på veggen innerst i kammeret.
 • Luken i fangstkammeret tipper uten grunn: Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Skru på fellen igjen og sjekk om den fremdeles oppfører seg slik.
  PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.

Spørsmål: Hvordan vet jeg når fellen må tømmes?
Svar: Et gult lys vil blinke for å indikere at oppsamlingsskuffen er full. Dra ut skuffen og tøm den.

Spørsmål: Hvordan rengjør jeg fellen?
Svar: Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • Tillat fellen å lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

-Ofte stilte spørsmål Victor Elektronisk Musefelle

Spørsmål: Hvor plasserer jeg åtet og hva skal jeg bruke til åte?
Svar: Før du plasserer åte, kontroller at fellen er slått av. Åpne lokket på toppen av fellen. Plasser en liten mengde åte (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plasser åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet. Vi anbefaler peanøttsmør til åte.

Spørsmål: Er det normalt at fellen lager en summende/klikkende lyd?
Svar: Den summende eller svake klikkelyden er vanlig under oppstart av fellen, og varer noen sekunder. Når du slår fellen på, vil det grønne lyset blinke en gang, og du vil høre en summende eller en svak klikkelyd som indikerer at fellen starter opp og er klar til bruk.

Spørsmål: Kan fellen brukes i låver eller uthus?
Svar: Victor Elektronisk musefelle kan brukes i låver eller uthus hvis det er et tørt område.
Kommer det fukt inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan fellen brukes utendørs?
Svar: Victor Elektronisk musefelle anbefales for innendørs bruk. Denne fellen er designet og produsert for å brukes innendørs og tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan fellen brukes i våtrom?
Svar: På samme måte som at fellen ikke bør brukes utendørs, bør den ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Er fellen gjenbrukbar?
Svar: Victor® Elektronisk musefelle er gjenbrukbar. Denne fellen er i stand til å drepe opp til 100 mus per batterisett. Et grønt lys blinke i opptil 7 dager for å indikere en fangst. Åpne lokket på toppen av fellen og tøm den, plasser ny åte, og fellen er på ny klar til å brukes.

Spørsmål: Hvordan rengjør jeg fellen?
Svar: Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

For å rengjøre fellen:

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • La fellen lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

– Ofte stilte spørsmål Victor Elektronisk Rottefelle

Spørsmål: Hvilken posisjon skal bryteren være i for å slå den på?
Svar: For Victor® Elektronisk Rottefelle, er på-posisjon en strek «-» og av-posisjon en «O»

Spørsmål: De mekaniske fellene tar mus, men ikke Multikill. Hva gjør jeg? 
Svar: Hvis Multikill benyttes i samme rom som andre mekaniske feller vil mus velge å gå til mekaniske feller først. Dette fordi mus velger «minste motstands vei» for å få mat. Hvis fellen derimot blir brukt uten andre matkilder i nærheten vil mus velge Multikill.

Spørsmål: Er det normalt at fellen lager en summende/klikkende lyd?
Svar: Den summende eller svake klikkelyden er vanlig under oppstart av fellen, og varer noen sekunder. Når du slår fellen på, vil det grønne lyset blinke en gang, og du vil høre en summende eller en svak klikkelyd som indikerer at fellen starter opp og er klar til bruk.

Spørsmål: Hvor plasserer jeg åtet og hva skal jeg bruke til åte?
Svar: Før du plassere åte, kontroller at fellen er slått av. Plasser åtet langs eller på bakveggen av fellen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Tørrfor til hund og katt fungerer utmerket som åte. Tørkede nøtter og frukt kan også fungere godt. Merk: Bruker du fuktig åte i Victor Elektroniske Rottefelle som peanøttsmør eller nøttepålegg, plasser det på bakveggen med en Q-tip e.l. (Ellers kan du feilaktig utløse det elektroniske systemet).

Spørsmål: Hvordan skal jeg rengjøre fellen?
Svar: Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

Spørsmål: Kan fellen brukes i låver eller uthus?
Svar: Victor Elektronisk Rottefelle kan brukes i låver eller uthus hvis det er et tørt område.
Kommer det fukt inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan fellen brukes utendørs?
Svar: Victor Elektronisk Rottefelle anbefales for innendørs bruk. Denne fellen er designet og produsert for å brukes innendørs. Den tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan fellen brukes i våtrom?
Svar: På samme måte som at fellen ikke bør brukes utendørs, bør den ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil kunne ødelegge fellen.

Spørsmål: Kan Victor Elektronisk Rottefelle brukes til å fange mus?
Svar: Victor Elektronisk Rottefelle er utstyrt med et patentert 3 metallpalte system. Disse avgir strøm når rotta kommer i kontakt med alle tre platene. Siden mus er mye mindre enn rotter vil denne fellen sjeldent kunne ta liv av mus.

For å rengjøre fellen:

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • Tillat fellen å lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

– Ofte stilte spørsmål Victor Skadedyrjagere

Spørsmål: Kan ultralyd påvirker dyr?
Svar: Victor Skadyrjagere avgir ultralyd med varierende volum og frekvens. Opptil 100dB og fra 32 til 62 kHz. Disse frekvensene er ikke hørbare for mennesker eller kjæledyr som katter, hunder, fugler og fisk. Skadedyrjagere må ikke å brukes i nærheten av kjæledyr som mus, rotte, hamster, ørkenrotte, marsvin, kanin, ilder eller andre gnagere.

Spørsmål: Hvor stort rom kan Skadedyrjagere dekke? / Kan ultralyd trenge gjennom vegger?
Svar: Enheten kan kun dekke rommet der den er installert. Ultralydbølgene kan ikke trenge gjennom vegger eller møbler.

 • Mini Skadedyrjager har nattlys og et diskre utseende. Jageren anbefales til privathjem og er effektiv i normalt store rom som kjøkken, stue, spisestue og soverom.
 • Mini Skadedyrjager pro har ledlys og passer til industielle, normalt store rom som kjøkken, garasje, kjeller og loft.
 • Skadedyrjager Pro har ledlys, er anbefalt til industrielle, store rom som kontorlokaler, loft, kjellere, garasjer, etc.

Spørsmål: Hvor skal jeg plassere Skadedyrjageren? / Kan jeg plugge Skadedyrjageren til en skjøteledning?
Svar: For riktig plassering må du først identifisere et rom som har tegn på gnager aktivitet. Plugg Skadedyrjageren inn i en stikkontakt. Ultralydbølgene kan ikke trenge gjennom vegger eller møbler. Flere enheter må derfor brukes hvis enheten blir blokkert av møbler, vegger e.l.
Ultralyd reflekteres av harde flater og absorberes av myke flater. I et rom med mest harde flater, som et kjøkken, vil ultralyd «sprette» rundt og gi mer effektiv enn det vil gi i et rom med f.eks tepper. Den beste plassering som vil tillate ultralyd å krysse et rom vil være å koble enheten til en skjøteledning og plassert den i et åpent område, altså ikke i nærheten av vegger eller møbler.

Spørsmål: Kan jageren brukes i låver eller uthus?
Svar: Victor Skadedyrjager kan brukes i låver eller uthus hvis det er et tørt område.
Kommer det fukt inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge jageren.

Spørsmål: Kan Skadedyrjager brukes utendørs?
Svar: Skadedyrjager anbefales for innendørs bruk. De er designet og produsert for å brukes innendørs og ikke får å være utsatt for vær og vind. Hvis Skadedyrjageren brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge jageren.

Feilsøking Victor Multi-Kill:

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at plasten som beskytter batteriene er fjernet. Har fellen vært i brukt en stund, bytt ut batteriene med nye.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Victor Multi-Kill har en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det plassert åte? Plasser en liten mengde åte, gjerne peanøttsmør (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse det elektriske systemet.
 • Har fellen lukten fra deg? Dette kan være grunnen til at musen ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fultig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig? Plasser fellen langs veggen hvor det er observert mus.

Musen går i andre feller, men ikke i Multikill:

Ikke bruk andre musefeller rundt Multikill. I de tilfellene fellen ikke fanger er det ofte fordi det er plasser tradisjonelle feller rundt som tar de, og musen går alltid til nærmeste matkilde. Fjern øvrige feller og så skal du se at Multikill begynner å fange.

Luken i fangstkammeret tipper uten grunn:

Er det søl på metallplatene? Rester etter åte eller annet rusk kan havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut.

Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Skru på fellen igjen og sjekk om den fremdeles oppfører seg slik. PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.

Feilsøking Elektronisk Musefelle:

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at det er nye batterier i batterikammeret og at de er satt inn riktig.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Victor Elektronisk musefelle har en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det plassert åte? Plasser en liten mengde åte, gjerne peanøttsmør (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse det elektriske systemet.
 • Har fellen lukten fra deg? Dette kan være grunnen til at musen ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fuktig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig? Plasser fellen langs veggen hvor det er observert mus.

Feilsøking Victor Elektronisk Rottefelle:

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at det er nye batterier i batterikammeret og at de er satt inn riktig.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Plasser åtet langs eller på bakveggen av fellen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Tørrfor til hund og katt fungerer utmerket som åte for å fange rotter. Tørkede nøtter og frukt kan også fungere godt. Merk: Bruker du fuktig åte i Victor Elektroniske Rottefelle som peanøttsmør eller nøttepålegg, plasser det på bakveggen med en Q-tip e.l. (Ellers kan du feilaktig utløse det elektroniske systemet).
 • Har fellen lukten fra deg? Dette kan være grunnen til at rotten ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fultig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig? Plasser fellen langs veggen hvor det er observert rotter.

Feilsøking Victor Skadedyrjager:

 • Er støpslet tilkoblet stikkontakten? Sjekk at det er strøm i stikkontakten.
 • Sørg for at det ikke er noe som hindrer ultralydbølgene i å spre seg. Ultralyd kan ikke trenge gjennom vegger, møbler ol. Flere enheter trengs dersom det er hindringer. Ultralyd reflekteres av harde flater og absorberes av myke flater. I et rom med mest harde flater, som et kjøkken, vil ultralyd «sprette» rundt og gi mer effektiv enn det vil gi i et rom med f.eks tepper. Fjern om mulig tepper for best mulig effekt.

Lyskoder Victor feller

Victor Multi-Kill

Blinker en gang grønt.  Apparatet er på – Sjekk apparatet daglig
Blinker jevnt grønt: Indikerer fangst – Tøm oppsamlingsskuffen
Blinker jevnt gult: Oppsamlingsskuffen er full – Tøm oppsamlingsskuffen
Blinker hurtig rødt Feilmelding – Ring Noragent AS 22 80 90 30
Blinker sakte rødt: Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri

Victor Elektronisk Musefelle

Blinker en gang grønt Apparatet er aktivert
Blinker jevnt grønt Indikerer fangst – Tøm fellen
Blinker sakte rødt Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri

Victor Elektronisk Rottefelle

Blinker en gang grønt Apparatet er aktivert
Blinker jevnt grønt Indikerer fangst – Tøm fellen
Blinker sakte rødt Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri