Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad. Under er en liste på sikkerhetsdatablader tiknyttet Noragents produkter. Dersom du trenger å laste ned en kopi som pdf-fil, klikker du på navnet til det aktuelle produktet.

Sikkerhetsdatablader Mosquito Magnet

R-Octenol Luktestoff | Co2 Rensepatron

Sikkerhetsdatablader ThermaCELL myggjager

Gasspatron | Matte | Thermacell Mot mygg (Oppladbar)

Sikkerhetsdatablad ThermaCELL Flåttkontroll

Flåttkontroll [320m2 og 640m2]