Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad. Under er en liste på sikkerhetsdatablader tiknyttet Noragents produkter. Dersom du trenger å laste ned en kopi som pdf-fil, klikker du på navnet til det aktuelle produktet.

Sikkerhetsdatablader

Myggolf

Roll-on | Kløstopp | MyggmelkMyggserviett | Myggspiral | Spray

Sikkerhetsdatablader

Mosquito Magnet

R-Octenol Luktestoff | Co2 Rensepatron

Sikkerhetsdatablader

ThermaCELL Mot Mygg

Gasspatron | Matte | Thermacell Mot mygg (Oppladbar)

Sikkerhetsdatablad

ThermaCELL Flåttkontroll

Flåttkontroll [320m2 og 640m2]