Reklamasjonshåndtering Noragent AS

 

Noragent As er leverandør av merkene Victor, Mosquito Magnet, Thermacell, EGO Power+ og Myggolf. Her kan du reklamere på produktene, samt få tips om riktig bruk og feilsøking.

SKADEDYRPRODUKTER

Reklamasjonsskjema

REKLAMASJONSSKJEMA VICTOR

Fyll ut reklamasjonsskjemaet for Victor skadedyrprodukter.
Vær oppmerksom på at brukerfeil ikke dekkes av garantien.

Feilsøking

Feilsøking


Feilsøking Victor Elektriske feller:


 • Er fellen brukt innendørs (tørt og romtemperert)?
 • Er det strøm på fellen? Sørg for at plasten som beskytter batteriene er fjernet. Har fellen vært i brukt en stund, bytt ut batteriene med nye.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. En kort summelyd vil høres og et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert. Deretter vil lyset slukkes.
 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Noen av Victor fellene har et lokk på toppen med en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det søl på metallplatene? Rester etter åte, urin og ekskrementer kan havne på metall-
  platene, og dette kan føre til at fellen feilaktig registrerer fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut.
 • Fangstkammeret på Victor Multikill tipper uten grunn, eller står i feil posisjon: Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Lukk igjen lokket, skru på fellen igjen og sjekk om problemet er løst. PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.
 • Fellen fanger ikke, selv om det ikke er noen tilsynelatende tekniske feil. Mus og rotter søker ofte enkleste vei til en matkilde. Sørg derfor for å fjerne «konkurrerende» matkilder (inkludert andre feller) i nærheten. For å lede skadedyret inn i fellen, legg gjerne litt åte i inngangen.
 • Er fellen plassert riktig? Plasser fellen langs veggen med inngangen vendt inn mot veggen. Det er der mus ferdes.

TIPS:

Benytt alltid gummi eller plasthansker når du håndterer fellen slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen.

Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet.

Elektriske feller skal kun brukes innendørs i romtemperatur, på tørre og rene overflater. Skal ikke brukes i fjøs, stall eller lignende. Kommer det fukt eller støv inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

LYSKODER VICTOR MULTIKILL

 • Blinker grønt en gang – Apparatet er på
 • Blinker jevnt grønt – Indikerer fangst
 • Blinker jevnt gult – Oppsamlingsskuffen er full
 • Blinker sakte rødt- Batterikapasiteten er lav
 • Blinker hurtig rødt – Feilmelding

Feilsøking Smart-Kill Wi-Fi Mus og -rottefelle:


Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at det er nye batterier i batterikammeret og at de er satt inn riktig. 4 AA batterier (musefelle) 4 C batterier (rottefelle)
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Victor Elektronisk musefeller har en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det plassert åte? Plasser en liten mengde åte, gjerne peanøttsmør (på størrelse med en ert) i åtekoppen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse det elektriske systemet.
 • Har fellen lukten fra deg? Dette kan være grunnen til at musen ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fuktig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig? Den beste plassering av fellen er langs veggen hvor det er observert mus.

Bruker raskt opp batteriene:

 • Fellen bruker mye batteri om den har dårlig wi-fi-dekning. Da vil den gjentatte ganger forøke å søke etter nettverk når den «faller ut». En annen plassering bør da testes før man konkluderer med at det er feil på fellen.
 • Feller som er blitt brukt en stund, kan dette komme av dårlig renhold i kammeret. Da kan det bli liggende noe rusk på metallplatene som gjør at fellen tolker det som fangst. I disse tilfeller må fellen rengjøres.
 • Det kan også være konsekvens av feil bruk (f.eks. utendørs), da dette vil påvirke kretskortet over noe tid. Det trenger ikke ta så lang tid før f.eks. litt irr på et kretskort gjør seg gjeldende, og da er det gjerne i form av «feil sending eller mottak av signaler» før det bryter helt sammen.
 • Er det søl på metallplatene? Rester etter åte eller annet rusk kan havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut.
 • Er alle disse punktene sjekket så kan det være en teknisk feil med fellen.

Fellen lyser ikke:

For å maksimere levetid på batteriene er det ikke noe konstant lys på fellen. Men dersom fellen kobles fra Wi-Fi og deretter til Wi-Fi igjen, så vil det blinke et lys.

 • Ved fangst vil et varsel bli sendt tilkoblet enhet dersom den er tilknyttet Victor® Pest App.
 • Varsel blir sendt tilkoblet enhet ved lavt batterinivå.
 • Fellen vil fungere også uten tilkobling til Wi-Fi. Men, du vil ikke motta varsler, og må se til fellen manuelt.

Ingen signal

Forsøk følgende:

 • Flytt ruteren nærmere Victor® Smart-Kill™ felle, hvis mulig.
 • Kjøp en Wi-Fi forsteker.

Indikasjoner på at fellen ikke fullførte tilkobling ved oppstart:

 • Nettverksfeil vises ved blått Wi-Fi lys og en rød Victor® “V” lampe som lyser i 5 sekunder. Slå av fellen og start på nytt.
 • Feil password vises ved blått Wi-Fi lys og en rød Victor® “V” lampe som blinker i 5 sekunder. Skriv inn passord på nytt.

TIPS:

Benytt alltid gummi eller plasthansker når du håndterer fellen slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet.Elektriske feller skal kun brukes innendørs på tørre og rene overflater. Skal ikke brukes i fjøs, stall eller lignende. Kommer det fukt eller støv inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Batteriene vil tappes fort i temperaturer under 10 grader.

Feilsøking Victor Skadedyrjager:


Skadedyrjageren «jager» ikke skadedyr:

 • Er støpslet tilkoblet stikkontakten? Sjekk at det er strøm i stikkontakten.
 • Sørg for at det ikke er noe som hindrer ultralydbølgene i å spre seg. Ultralyd kan ikke trenge gjennom vegger, møbler ol. Flere enheter trengs dersom det er hindringer. Ultralyd reflekteres av harde flater og absorberes av myke flater. I et rom med mest harde flater, som et kjøkken, vil ultralyd «sprette» rundt og gi mer effektiv enn det vil gi i et rom med f.eks tepper. Fjern om mulig tepper for best mulig effekt.

Skadedyrjager vil ha vanskeligheter med å «jage» mus og rotter som allerede har etablert seg i hjemmet, men vil hindre nye i å bosette seg.  Allerede etablerte skadedyr anser stedet som trygt og en sikker kilde til mat, så det anbefales å fjerne disse med feller.

Hvordan ultralyd påvirker gnagere:
Skadedyrjagere avgir høyfrekvent ultralyd med frekvens opp til 100 dB og fra 32 til 62 kHz. Denne lyden er kun hørbar for gnagere og ikke for mennesker eller kjæledyr som hund, katt eller fisk. Må ikke brukes i rom med marsvin, hamster eller andre «gnager» kjæledyr. Disse høyfrekvente lydene er irriterende for gnagere, og de vil helst unngå lyden hvis mulig. Varierende frekvens gjør det vanskeligere for gnagere å bli vant med lyden.
De høyeste tonene i lyden gjenskaper lyden av en dominerende han-gnager. Gnagere er svært territorielle og vil hele tiden kjempe for å etablere dominans.
Lyden av en dominerende gnager vil fraråde andre fra å slå seg til ro i et område.

Brukertips og vedlikehold

Brukertips og vedlikehold


– Åte: Mus foretrekker mat med høyt protein -og fettinnhold. Det er derfor vi anbefaler å bruke peanøttsmør. Sjokolade, bacon eller tørket kjøtt er andre gode alternativer. Bruk små porsjoner slik at musen ikke får lov til å spise på maten uten og utløse musefellen, eller gnage seg gjennom fellen fra utsiden for å få tak i maten. Bruk av ost anbefales ikke. Mus har sterk luktesansen, og ost kan virke avstøtende og dermed virke mot sin hensikt.

Plasser en liten mengde f.eks peanøttsmør med en q-tips. Det holder å bruke åte på størrelse med en ert.
De forskjellige fellene har forskjellige anbefalinger for plassering av åte. Sjekk brukermanualen til den aktuelle fellen for ideell plassering.

– Plassering av fellen: Mus og rotter ferdes gjerne langs veggen, derfor er ofte den beste plasseringen inntil vegg, med inngangen plassert nærmest veggen. For klappfeller bør man plassere den bakre delen av fellen, der hvor åtet er plassert, inntil veggen. Har du observert steder der det er tegn på gnageraktivitet som muselort, gnagerskader ol? Da bør du plassere fellen der.

– Rengjøring: Fellene bør rengjøres etter fangst for å unngå at rester etter åte og fangst skal bli liggende på eller i fellen. For elektriske feller beskrives dette i manualen til den enkelte felle. Klappfeller kan renses under rennende vann, eller tørkes av med en fuktig klut, med eller eller uten såpe. Benytter du såpe så tørk av med rent vann til slutt.

Koble opp Smart-Kill til Wi-Fi

Slik fungerer Skadedyrjager

Multikill

Manualer og dokumentasjon

Manualer og dokumentasjon


Brukermanual
Multikill
M260

Brukermanual
Elektrisk musefelle
M250S-N

Brukermanual
Elektrisk Rottefelle
M241-N

Brukermanual
Smart-Kill Wi-Fi mus og -rottefelle
M1 og M2

Brukermanual
Skadedyrjager Mini Pro
M752P

Brukermanual
Easy-Set Mus og -Rottefelle
M035 og M205

Brukermanual
Clean-Kill
M162S

Brukermanual
Quick-Kill Musefelle
M140S

Bilder av de ulike modellene

Multikill elektrisk musefelle

Multikill

Victor elektronisk musefelle

Elektrisk musefelle

Elektrisk rottefelle

Smart-Kill Wi-Fi musefelle

Smart-Kill Wi-Fi Rottefelle

M162S_clean-kill

Clean Kill musefelle

M144_power-kill-rottefelle

Power Kill musefelle

M144_power-kill-rottefelle

Power Kill Rottefelle

M205_easy-set-rotte

Easy Kill Musefelle

M205_easy-set-rotte

Easy kill Rottefelle

M140S_quick-kill

Quick Kill Musefelle

Skadedyrjager-2-stk

Skadedyrjager Mini Pro

MYGGFELLER

Reklamasjoner innenfor 2 års garanti

reklamer fellen

Her kommer du til Myggservice, reklamasjonsportalen for Mosquito Magnet myggfeller som er innenfor 2 års garanti.
Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil. Garantien vil ikke dekke påførte skader eller feil bruk
Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser.

Reklamasjoner utenfor garanti, 2-5 år

ML Maskin
Tuenveien 90
2000 Lillestrøm
Telefon: +47 94193362
E-post: verksed@mlmaskin.no

Mosquito Magnet har 2 års garanti, men 5 års reklamasjonsrett.

Garanti er noe produsenten og Noragent stiller med, mens reklamasjon er styrt av forbrukerkjøpsloven.
I tilfeller der fellen er utenfor garanti, men innenfor 5 år reklamasjonsrett, så må butikken ta direkte kontakt med serviceverkstedet.

En eventuell reparasjon vil kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil.  En reklamasjon vil ikke dekke bytte av forbruksdeler, eller skade som følge av feil bruk eller manglende vedlikehold.

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser.

Det er verkstedet som skal vurdere hvorvidt en skade/feil skyldes en produksjonsfeil eller ikke.

Dekkes ikke feilen av reklamasjonsretten vil verkstedet sende kostnadsoverslag på mail til registrert mailadresse. Blir ikke mailen besvart innen 48 timer, vil fellen bli reparert og faktura vil bli sendt til registrert adresse.

Feilsøking

Feilsøking


Fellen fanger ikke:


-Riktig plassering: Fellene fanger i varierende grad gjennom sesongen, noen døgn lite eller ingenting, andre døgn mye. Vær, vind og myggtetthet vil påvirke fangsten.

Det kan også være at man må prøve forskjellige plasseringer på tomten for å finne det optimale stedet.

Fellen må plasseres i skyggen siden myggen ikke trives i sola.

En annen grunn til at fellen må plasseres i skyggen og p.ga gassen som ekspanderer når det blir for varmt, dette gjør også at blandingsforholdet blir feil, og omformingen til karbondioksid feiler.

Fellen skal plasseres i naturlige miljøer, på gress, og i nærheten av trær. Den vil fange mindre om den er plassert på en platting, asfalt, steinhelle, grusvei osv.

-Er lokket over fangstboksen (nettet) klikket på plass? Sjekk at det blanke lokket over fangstboksen er helt lukket, klikket på plass. Hvis ikke blir det ikke et nødvendig vakuum inni fellen, og den vil ikke klare å suge opp mygg.

-Er det benyttet R-Octenol? R-Octenol må byttes hver 4 uke, og er med på å lokke myggen inn i fellen. Merk at tabletten ikke vil minke i størrelse etter hvert som den brukes opp, det er kun lukten som forsvinner. Er folien på undersiden av R-Octenoltabletten fjernet? På undersiden avtabletten er det en liten folie som må fjernes før bruk.

-Er gassen satt riktig på? Uten gass som blir omgjort til karbondioksid vil ikke fellen klare å fange mygg.

 1. Hendelen på gassventilen må stå i OFF posisjon før den festes til propanflasken
 2. Når ventilen er sikkert festet, sett hendelen i ON posisjon.
 3. Trekk låseringen opp, trykk ventilen ned på flasken, deretter skyver du låseringen helt ned til du hører et klikk. Er den riktig festet skal du kunne løfte gassflasken etter ventilen.

Fellen starter ikke eller stopper:


Sjekk først om du kan identifisere problemet mer nøyaktig ved å sjekke fanen «lys og feilkoder».

– Er temperaturen tilstrekkelig: Fellene er sensitive for lavere temperaturer. Dersom komponenter inne i fellen eller gassen er kald vil du kunne oppleve problemer med oppstart eller at fellen stopper. Start opp fellen igjen når gjennomsnittstemperaturen overstiger et minimum på ca 10 grader.

Tips: Mistenker du at temperaturen er for lav, forsøk å oppbevare felle og gass innendørs i noen timer før oppstart.

– Er dysen tett? All gass inneholder noe slaggstoffer så derfor trengs dysa å renses etter en stund.

Du kan brukes kompressor å rense dysa med. Sett inn trykkluft i ventilen bak på fellehode, under den sorte skrukorken. Blås gjennom 4-5 ganger, 10-20 sekunder pr. gang. Ikke fullt trykk, men «avmålt» ca 5-6 bar. Det bør være nok.

Husk at fellen må være avslått, og at påtrykksventilen må være fjernet fra gassflasken under rensing.

Vi anbefaler ikke gass fra selvpåfyllingsstasjoner da vår erfaring er at denne type gass ofte inneholder mer slaggstoffer.

Vår servicepakke inkluderer bytte av dyse. Bestill servicepakke her.

– Er lokket over fangstboksen (nettet) klikket på plass? Sjekk at det blanke lokket over fangstboksen er helt lukket, klikket på plass. Hvis ikke oppstår ikke et nødvendig vakuum inne i fellen, og den kan stoppe.

– Luft i gasstanken? Noen ganger kan det oppstå et luftrom i toppen av gasstanken, dette kan være nok til at fellen ikke vil starte. For å løse dette så må du bare tippe gasstanken på hode for å få gassen opp.

– Uren gass? Noe gass kan være uren, at det har blandet seg inn andre gasser i tanken. Dette kan skje hos de leverandørene som fyller opp flaskene selv.

Dette løses ved å drenere gassen. Tapp ut gass i ca. 10- 15 sekunder, eventuelt brenne av gassen i en gassgrill.

– Er gassregulatoren og slangen ok?  Dersom gasslangen har fått en skade, eller er morken, kan den lekke gass. Er du usikker kan du smøre inn slangen med Zalovann. Du vil da se bobler der det eventuelt er en lekkasje. Gassregulatoren på våre feller er spesialtilpasset trykket Myggfellen trenger. Bruk av annen gassregulator og slange kan føre til feil på fellen. Slik bytter du gassregulator og slange.

– Er det strøm på fellen? Sjekk om det er skader på strømledningen eller om batteriet har strøm.

Under oppstart bruker Pioneer~360 Watt, under normal drift bruker den mindre enn 10 Watt.

Executive og Independence: Når fellen er i drift, produserer den sin egen strøm gjennom den katalytiske prosessen som skjer når fellen omdanner propan til Co2.

Batteriet er utelukkende ment til oppstart av fellen og holder vanligvis en hel sesong. Unntak er om fellen må restartes flere ganger, f.eks på grunn av kalde temperaturer. Da vil fellen bruke mye strøm på å restarte, og batteriene tappes.

Ved problemer med at fellen stopper bør man prøve å lade batteriet i 24 timer og prøv å starte fellen igjen.

Lys og feilkoder

Lyg og feilkoder


Lyskoder

Mosquito Magnet Patriot/Defender/Pioneer

felle av

Fellen er av

fellen varmer opp - defender

Fellen varmer opp

fellen kjører som normalt

Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet
Independence

Independence av

Fellen er av

fellen varmer opp - independence

Fellen varmer opp

independence er på

Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet
Executive

Executive er av

Fellen er av

executive varmer opp

Fellen varmer opp

Executive kjører som normalt

Fellen kjører som normalt

Fellen har en feil - defender

Fellen har en feil

Hva du bør gjøre dersom fellen viser denne feilkoden
Dersom lysdioden blinker hurtig rødt slik som på animasjonen og ikke vil starte, bør du forsøke følgende:

Skru av fellen (fellen må alltid skrus av før man sjekker eventuelle problemer)
1. Ta ut strømledningen
2. Steng propantilførselen
3. Løsne gasskoblingen fra propanflasken

Forsøk å ta av gasskoblingen og fest den på nytt (felle må være av), sørg for at ringen på gassregulatoren er trykket skikkelig ned på flasken (den skal være festet så godt at det skal være mulig å løfte gassflasken ved å holde i selve regulatoren).

I visse tilfeller kan det hende at det er noe feil med trykket i tanken, eller at gassen av en eller annen grunn er uren. Forsøk da med en ny gassflaske.

NB! ikke benytt propan fra selvpåfyllingstasjoner, der du fyller på gass selv. Denne gassen er for uren til å benyttes med Mosquito Magnet.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Fellen har lavt batteri - independence

Fellen har lavt batteri

Blinker rødt/gult med noen sekunders mellomrom

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

fellen slutter ikke å varme opp

Fellen slutter ikke å varme opp

Konstant gult lys

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

independence tom for gass

Fellen får ikke gass

Rødt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:
Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

independence termostatfeil

Feil på tremostat

To røde blink med noen sekunders mellomrom

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted ML Maskin på telefon 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Fellen er overopphetet

Rødt/grønt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet 941 93 362.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

independence har et elektrisk problem

Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

executive har lavt batteri

Fellen har lavt batteri

Fellen blinker gult/rødt med noen sekunders mellomrom med symboler i displayet som vist over

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

executive slutter ikke å varme opp

Fellen slutter ikke å varme opp

Konstant gult lys med symbol som vist i displayet over

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

executive får ikke gass

Fellen får ikke gass

Langt rødt blink med noen sekunders mellomrom med symbol i displayet som vist over

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:

Sjekk åpningen på fangstnettet – Sjekk at luken til fangstnettet faktisk er åpen når lokket er lukket når du starter opp fellen. Dersom luken til nettet på Executive ikke er åpen, vil det ikke være mulig for at luft kan sirkulere gjennom fellen. Lukk lokket og sjekk at luken inn til nettet er åpen. Dersom den ikke er dette, åpne lokket og ta ut nettet, sjekk nettåpningen og hengslene til denne. Dersom du selv kan fikse døren slik at den holder seg åpen når det er installert, kan du gjør et nytt forsøk på oppstart. Hvis åpningen inn til fangstnettet er skadet og det ikke lar seg reparere, kan du kjøpe nytt i vår nettbutikk.

Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

executive feil på termostaten

Feil på tremostat

To raske røde blink med noen sekunders mellomrom og symboler som bildet over

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted ML Maskin på telefon 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

executive er overopphetet

Fellen er overopphetet

Blinker rødt/grønt med noen sekunders mellomrom med symboler som vist over

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 941 93 362

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

executive har et elektrisk problem

Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Brukertips og vedlikehold

Brukertips og vedlikehold


Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Følg stegene under for å opprettholde optimal drift og vedlikehold av fellen.

1. Bytt luktestoff (R-Oktenol) hver 3-4 uke.
2. Sjekk fangstnettet. Tøm nettet om det er fullt, vask med rent vann om det er tett. Dersom det er ødelagt må det byttes ut. (Obs! Det må ikke brukes noen form for myggdrepemiddel for å ta livet av eventuell mygg som lever i fangsboksen/nettet. Dette vil frastøte mygg og det vil bli vanskelig å fange nye mygg). Vi anbefaler et ekstra nett når du skal tømme det eksisterende nette, slik at levende mygg i nettet ikke klarer å rømme.
3. Bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc). Propan fra selvpåfyllingstasjoner bør ikke benyttes.
4. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for å sjekke at insekter ikke sitter fast i maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Dersom det hoper seg opp med insekter i fellen vil det redusere vakuum og dermed også fangst.
5. Innvendig rengjøring av fellen; Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
7. Hold fellen ren. Vask myggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut.

Vi anbefaler regelmessig vedlikeholdsservice minimum hvert annet år. Du kan bestille service eller reparasjon av fellen din hos vårt sertifiserte verksted ML Maskin.
Vi har også satt sammen en ferdig servicepakke som kan bestilles i vår webshop.

 

Riktig plassering:

 • Finn ut hvor myggen formerer og oppholder seg. De trives best ved vann, busker og der mennesker ferdes.
 • Fellen plasseres så nærme det utsatte området som mulig, men minimum 10-15m fra mennesker.
 • Pass på å plassere fellen i motvind da mygg flyr i motvind når de leter etter mat. Etter myggen har stukket, fordobles vekten og den vil drifte i medvind tilbake til klekkeområdet.
 • Fellen må plasseres i et åpent område ettersom CO2 er tyngre enn luft og eksponeres kun langs bakken. Plasseres den i høyt gress, kan flyten av CO2 forhindres fra spredning og myggen vil ikke oppdage den.
 • Mygg liker ikke varme eller direkte sollys og kommer derfor ofte frem når solen går ned. Fellen er mest effektiv om den plasseres et sted der det er skygge.

Slik fungerer Mosquito Magnet

Pioneer

Executive

Manualer og dokumentasjon

Manualer og dokumentasjon


o.

Brukermanual
Pioneer

Brukermanual
Patriot

Brukermanual
Executive

Brukermanual
Independence

Sikkerhetsdatablader

Bilder av de ulike modellene

Mosquito Magnet Pioneer

Pioneer

Patriot

Patriot

myggmaskin

Executive

Mosquito-Magnet-Independence-produktbilde

Independence

PRODUKTER MOT MYGG

Reklamasjoner innenfor 1 års garanti

REKLAMASJONSSKJEMA THERMACELL

Fyll ut reklamasjonsskjemaet for Thermacell. Garantitiden er 1 år.
Vær oppmerksom på at brukerfeil ikke dekkes av garantien.

 • Garanti på Thermacell er 1 år fra kjøpsdato.

Feilsøking

Feilsøking


Feilsøking Thermacell MR300, MR450, MRXJ og Halo mini


-Myggen forsvinner ikke: Apparatet trenger ca 15 minutter på å etablerer en myggfri sone.

Høyde over 2000MOH kan forhindre at apparatet fungerer som det skal. Vind og andre forhold kan føre til at flammen slukker. Start apparatet på nytt hvis flammen ikke er synlig gjennom vinduet.

Matten skifter farge fra blå til hvit etter hvert som den blir oppbrukt. En matte har en levetid på ca 3 timer. Dersom matten er grå/hvit er den oppbrukt og du må bytte den ut med en ny matte. Skifter ikke matten farge så må du sjekke om apparatet blir varmt.

-Apparatet blir ikke varmt: Det er gassen som sørger for varme. Sjekk at det er gass igjen på gasspatronen, og skift om nødvendig. En gasspatron virker i ca 12 timer. Sørg for at patronen er skrudd skikkelig inn i apparatet.
Tenn apparatet på nytt, og se om det gløder i glødevinduet. Spesifikasjonene for dette finner du i manualen til de forskjellige modellene.

ThermaCELL virket en stund, deretter slo den seg av.
Sjekk at ikke gassbeholderen er tom. Sjekk gassmåleren i bunnen av enheten. Skru av enheten, erstatt beholderen, og start den i henhold til instruksjonen.

Feilsøking Thermacell MRCLC og MRCLE


-Myggen forsvinner ikke: Apparatet trenger ca 15 minutter på å etablerer en myggfri sone.

Høyde over 2000MOH kan forhindre at apparatet fungerer som det skal. Vind og andre forhold kan føre til at flammen slukker. Start apparatet på nytt hvis flammen ikke er synlig gjennom vinduet.

Matten skifter farge fra blå til hvit etter hvert som den blir oppbrukt. En matte har en levetid på ca 3 timer. Dersom matten er grå/hvit er den oppbrukt og du må bytte den ut med en ny matte. Skifter ikke matten farge så må du sjekke om apparatet blir varmt.

-Apparatet blir ikke varmt: Det er gassen som sørger for varme. Sjekk at det er gass igjen på gasspatronen, og skift om nødvendig. Lytt etter en suselyd som apparatet lager når ventilen er åpen og
gassen strømmer inn i apparatet. En gasspatron virker i ca 12 timer. Sørg for at patronen er skrudd skikkelig inn i apparatet.
Tenn apparatet på nytt, og se om det gløder i glødevinduet. Spesifikasjonene for dette finner du i manualen.

ThermaCELL virket en stund, deretter slo den seg av.
Sjekk at ikke gassbeholderen er tom. Sjekk gassmåleren i bunnen av enheten. Skru av enheten, erstatt beholderen, og start den i henhold til instruksjonen.

Slik bruker du lykten:

• For å bruke lyset trykk på “ON/OFF” knappen.
• Lykten har 4 lysinstillinger: Low, Medium, High og SOS funksjon. For å velge lysmodus trykk på “ON/OFF” til du finner ønsket lysmodus.
• Apparatet og lykten kan brukes uavhengig av hverandre.

Lykten virker ikke: Sjekk batteriene, bytt om nødvendig.

Feilsøking Thermacell Radius


-Myggen forsvinner ikke: Apparatet trenger ca 15 minutter på å etablerer en myggfri sone.

Høyde over 2000MOH kan forhindre at apparatet fungerer som det skal.

Sjekk om det er igjen væske i refillbeholderen. Bytt om denne er tom.

Det er varmen fra batteriet som frigir det myggavisende middelet fra refillen. Kjenn om apparatet avgir varme.

-Apparatet blir ikke varmt: Sjekk om det er strøm igjen på batteriet.

Kontroll av batterinivå:

 • Batterilampen vil lyse i 3 sekunder når apparatet er slått på.
 • Konstant Hvit: 3 timer +
 • Konstant Gult: < 3 timer
 • Blinker Gult: < 30 minutter

Det tar opptil 5 timer å lade batteriet helt.

Er apparatet låst? Trykk og hold inne POWER-knappen i 5 sekunder for å aktivere/deaktivere LOCK modus.

POWER-knappen vil blinke 3 ganger hvis den trykkes inn mens enheten er låst, men apparatet vil ikke slå seg på.

Radius vil ikke slå seg på eller slår seg av etter en stund:
Sjekk at refillen ikke er tom. Sjekk om batteriet har strøm.

Feilsøking Thermacell Backpacker


Problemer med å koble til gassflasken: Fjern beskyttelseshetten på gassinntaket. Fjern lokket på gassbeholderen om nødvendig. Hold gassbeholderen i oppreist posisjon. Skru apparatet fast til gassbeholderen. Forsikre deg om at gassbeholderen er tilstrekkelig festet til apparatet ved å skru til det stopper. Ikke skru for hardt.

Brukertips og vedlikehold

Brukertips og vedlikeholde


•Thermacell er kun for utendørs bruk.
• La apparatet varme opp i ca 15 minutter før bruk for optimal effekt.
• Må kun holdes i oppreist stilling når apparatet er i bruk.
• Ikke dekk til apparatet mens det er i bruk.
• Metallplaten blir varm under bruk. La alltid denne avkjøle seg før håndtering.
• Oppbevares ved romtemperatur i tørt miljø når det ikke er i bruk.
• Batteridrevne apparater; Ikke oppbevar batteriet helt utladet i lengre perioder av gangen. Batterier skal optimalt lades minst en gang hver tredje måned under lagring.

Hvordan virker Thermacell?
ThermaCELL® benytter patentert teknologi for å utskille en passe mengde myggavstøtende middel i luften over lengre tid. ThermaCELL® har flere ulike modeller og de er enten drevet av en gassbeholder eller et batteri som avgir varme. Varmen overføres til en metallplate. En matte som inneholder Pralletrin, plasseres på den oppvarmede metallplaten. Varmen som genereres fra gassbeholderen fordamper middelet slik at det sprer seg i luften, som deretter skaper en myggfri sone rundt der den er plassert. Etter ca. 15 minutter er det en myggfri sone på omtrent 4×4 meter fra sentrum av apparatet. Insektmiddelet er veldig ubehagelig for mygg, men vil ved bruk som instruert, ikke være skadelig for hverken dyr eller mennesker.

Manualer og dokumentasjon

Manualer og dokumentasjon


Brukermanual
MR300

Brukermanual
MR450

Brukermanual
Halo Mini

Brukermanual
MRCLE / MRCLC

Brukermanual
Backpacker

Brukermanual
Radius

Brukermanual
Refill

Sikkerhetsdatablader

Bilder av de ulike modellene

MR300

backpacker-produktbilde3

Backpacker

thermacell mr450

MR450

Radius

thermacell halo mini

Halo Mini

MRXJ

MRCLE og MRCLC Campinglanterne

MR9W Terrasselanterne

MYGGPRODUKTER

Reklamasjoner Myggolf

REKLAMASJONER MYGGOLF

Kontakt Noragent AS direkte ved reklamasjon på Myggolf.

reklamasjon@noragent.no

Brukertips og dokumentasjon

Brukertips og dokumentasjon


Myggolf beskytter mot mygg, knott og flått. Virkestoffet Saltidin er anbefalt av verdens helseorganisasjon WHO.

Bilder av de ulike produktene

Myggolf Spray

Myggolf Roll-On

Myggolf Myggmelk

Myggolf Servietter

Myggolf Spiral

Myggolf Kløstopp

ego logo

BATTERIDREVNE HAGEREDSKAPER

Reklamasjoner

REKLAMASJONER EGO

Kontakt Noragent AS direkte ved reklamasjon på EGO Power+.

reklamasjon@noragent.no

Ta gjerne direkte kontakt med oss om du trenger ytterligere hjelp.

22 80 90 30
reklamasjon@noragent.no (Victor, Thermacell, Ego, Myggolf)

support@myggservice.no (Mosquito Magnet)