Velkommen til Mosquito Magnet brukerstøtte

Her får du tips og hjelp til vedlikehold og feilsøking av Mosquito Magnet myggfeller.

Velkommen til Mosquito Magnet brukerstøtte

Mosquito Magnet myggfeller er tekniske produkter som krever vedlikehold og service med jevne mellomrom.
Husk at fellen automatisk vil stoppe når gjennomsnittstemperaturen synker til under 10 grader, og at både gassen og
komponentene i fellen må være tilstrekkelig oppvarmet før den vil starte igjen.


VEDLIKEHOLD

Myggfellen trenger nødvendig vedlikehold gjennom sesongen for å kunne fungere optimalt. Få tips om service, klargjøring, rengjøring og oppbevaring av fellen.

Nødvendig vedlikehold

Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Følg stegene under for å opprettholde optimal drift og vedlikehold av fellen.

1. Bytt luktstoff (R-Oktenol) hver 3-4 uke.
2. Sjekk fangstnettet. Tøm nettet om det er 3/4 fullt, vask om det er tett. Dersom det er ødelagt må det byttes ut.
3. Bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc). Propan fra selvpåfyllingstasjoner bør ikke benyttes.
4. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for å sjekke at insekter ikke sitter fast i maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Dersom det hoper seg opp med insekter i fellen vil det redusere vakuum og dermed også fangst.
5. Innvendig rengjøring av fellen; Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
7. Hold fellen ren. Vask myggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut.

Vi anbefaler regelmessig vedlikeholdsservice minimum hvert annet år. Du kan bestille service eller reparasjon av fellen din hos vårt sertifiserte verksted ML Maskin.
verksted@mlmaskin.no, Tlf: 94193362

Vi har også satt sammen en ferdig servicepakke som du kan bestille her.

Plassering av fellen

For å optimalisere fangsten av mygg, anbefaler vi at du leser veiledningen for riktig plassering av din Myggfelle:

 • Finn ut hvor myggen formerer og oppholder seg. De trives best ved vann, busker og der mennesker ferdes.
 • Fellen plasseres så nærme det utsatte området som mulig, men minimum 10-15m fra mennesker.
 • Pass på å plassere fellen i motvind da mygg flyr i motvind når de leter etter mat. Etter myggen har stukket, fordobles vekten og den vil drifte i medvind tilbake til klekkeområdet.
 • Fellen må plasseres i et åpent område ettersom CO2 er tyngre enn luft og eksponeres kun langs bakken. Plasseres den i høyt gress, kan flyten av CO2 forhindres fra spredning og myggen vil ikke oppdage den.
 • Mygg liker ikke varme eller direkte sollys og kommer derfor ofte frem når solen går ned. Fellen er mest effektiv om den plasseres et sted der det er skygge.

Vinteropplag

 1. Skru av og koble regulatoren fra propantanken. Plasser regulatoren i en plastpose og lukk den forsiktig. Slik forhindrer du at støv, rusk og insekter tetter regulatoren.
 2. Koble fra batteriet/strømledningen.
 3. Kast brukte R-oktenol luktstoff-tabletter, og rengjør nettet med en myk børste og vann.
 4. Dekk til fellen med .feks et laken, plastsekk eller annen form for beskyttelse for å hindre at insekter, støv og fuktighet samles i maskinen og tetter trakten eller viften.
 5. Oppbevare Mosquito Magnet myggfelle i garasjen eller i et skjul for beskyttelse mot utemiljø.

FEILSØKING

Har du problemer med myggfellen din? Her gir vi deg råd og tips til hva som kan være feil, og hvordan du kan løse problemet selv.

Min felle stopper eller vil ikke starte

Sjekk først om du kan identifisere problemet mer nøyaktig ved å sjekke fanen «lys og feilkoder».

 1. Fellene er sensitive for lavere temperaturer. Dersom fellen eller gassen er kald vil du kunne oppleve problemer med oppstart eller at fellen stopper. Start opp fellen igjen når gjennomsnittstemperaturen overstiger et minimum på ca 10 grader. Tips: Mistenker du at temperaturen er for lav, forsøk å oppbevare felle og gass innendørs i noen timer før oppstart.
 2. Hendelen på gassventilen må stå i OFF posisjon før den festes til propanflasken
 3. Når ventilen er sikkert festet, sett hendelen i ON posisjon.
 4. En vanlig feil, er at gassventilen ikke er tilstrekkelig festet. Trekk låseringen opp, trykk ventilen ned på flasken, deretter skyver du låseringen helt ned til du hører et klikk. Er den riktig festet skal du kunne løfte gassflasken etter ventilen.
 5. Fellene bør ikke benyttes sammen med gass fra selvpåfyllingstasjoner. Denne type gass kan inneholde mye slaggstoffer, og kan tette dysen i maskinen slik at den slutter å virke. Vår servicepakke inkluderer bytte av dyse. Bestill servicepakke her.
 6. Sjekk at lokket over fangstnettet er ordentlig lukket. Det skal klikkes på plass.
 7. Er fellen tett? Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
 8. Er gasslangen skadet? Dersom gasslangen har fått en skade, eller er morken, kan den lekke gass. Er du usikker kan du smøre inn slangen med Zalovann. Du vil da se bobler der det eventuelt er en lekkasje. Gassregulatoren på våre feller er spesialtilpasset trykket Myggfellen trenger. Bruk av annen gassregulator og slange kan føre til feil på fellen. Slik bytter du gassregulator og slange.
 9. Er fellen helt død, eller slår seg av umiddelbart etter oppstart? Sjekk strømtilførsel, eventuelt batteriet før oppstart.
 10. Sjekk strømkilden. For myggfeller med strømledning (Patriot/Pioneer): Sjekk tilkoblingen på fellen for å forsikre at den er satt i riktig. Sjekk at strømledningen er fri for skader fra f.eks gressklipper, gnagere o.l. Dersom du bruker en skjøteledning eller andre gjenstander i samme strømuttak, kan det være for lite strøm som genereres til fellen. Prøv derfor et annet uttak. Benytter du skjøteledning, så forsøk uten for å se om dette kan være problemet.
 11. For modeller uten strømledning (Independence og Executive): Batteriet bruker 24 timer på å lade, sjekk at dette er fullt. Dersom fellen fortsatt ikke virker kan det være at du trenger et nytt batteri. Batteri får du kjøpt her. Stanset fellen grunnet manglende propan, bør batteriet lades opp igjen før omstart.

Om du selv anslår at du har kompetansen til å bytte deler, er det et utvalg reservedeler tilgjengelig her. Vi gjør oppmerksom på at feller som er forsøkt reparert selv, ikke vil dekkes av reklamasjonen.

Min felle fanger ikke

 1. Opplever du at fellen fanger mindre mygg enn forventet? Prøv å plassere fellen i en annen posisjon. Se fanen «plassering av fellen» for en innføring i dette.
 2. Har du benyttet R-oktenol luktstoff? Dersom du ikke har plassert R-oktenol luktestoff foran i tuten under lokket, så vil fellen fange dårlig. R-oktenol luktstoff er nødvendig tilbehør for at fellen skal fungere slik den er ment. Du må også huske å fjerne beskyttelseshinnen på selve oktenoltabletten, slik at duften kommer ut. En R-oktenol tablett varer i 3-4 uker.
 3. Er fellen tett vil det redusere det nødvendige vakuumet fellen trenger for å suge opp myggen. Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.

Lys og feilkoder

Lyskoder

Mosquito Magnet Patriot/Defender/Pioneer

felle av

Fellen er av

fellen varmer opp - defender

Fellen varmer opp

fellen kjører som normalt

Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet
Independence

Independence av

Fellen er av

fellen varmer opp - independence

Fellen varmer opp

independence er på

Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet
Executive

Executive er av

Fellen er av

executive varmer opp

Fellen varmer opp

Executive kjører som normalt

Fellen kjører som normalt

Fellen har en feil - defender

Fellen har en feil

Hva du bør gjøre dersom fellen viser denne feilkoden
Dersom lysdioden blinker hurtig rødt slik som på animasjonen og ikke vil starte, bør du forsøke følgende:

Skru av fellen (fellen må alltid skrus av før man sjekker eventuelle problemer)
1. Ta ut strømledningen
2. Steng propantilførselen
3. Løsne gasskoblingen fra propanflasken

Forsøk å ta av gasskoblingen og fest den på nytt (felle må være av), sørg for at ringen på gassregulatoren er trykket skikkelig ned på flasken (den skal være festet så godt at det skal være mulig å løfte gassflasken ved å holde i selve regulatoren).

I visse tilfeller kan det hende at det er noe feil med trykket i tanken, eller at gassen av en eller annen grunn er uren. Forsøk da med en ny gassflaske.

NB! ikke benytt propan fra selvpåfyllingstasjoner, der du fyller på gass selv. Denne gassen er for uren til å benyttes med Mosquito Magnet.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Fellen har lavt batteri - independence

Fellen har lavt batteri

Blinker rødt/gult med noen sekunders mellomrom

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

fellen slutter ikke å varme opp

Fellen slutter ikke å varme opp

Konstant gult lys

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

independence tom for gass

Fellen får ikke gass

Rødt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:
Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

independence termostatfeil

Feil på tremostat

To røde blink med noen sekunders mellomrom

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted ML Maskin på telefon 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Fellen er overopphetet

Rødt/grønt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet 941 93 362.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

independence har et elektrisk problem

Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

executive har lavt batteri

Fellen har lavt batteri

Fellen blinker gult/rødt med noen sekunders mellomrom med symboler i displayet som vist over

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

executive slutter ikke å varme opp

Fellen slutter ikke å varme opp

Konstant gult lys med symbol som vist i displayet over

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

executive får ikke gass

Fellen får ikke gass

Langt rødt blink med noen sekunders mellomrom med symbol i displayet som vist over

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:

Sjekk åpningen på fangstnettet – Sjekk at luken til fangstnettet faktisk er åpen når lokket er lukket når du starter opp fellen. Dersom luken til nettet på Executive ikke er åpen, vil det ikke være mulig for at luft kan sirkulere gjennom fellen. Lukk lokket og sjekk at luken inn til nettet er åpen. Dersom den ikke er dette, åpne lokket og ta ut nettet, sjekk nettåpningen og hengslene til denne. Dersom du selv kan fikse døren slik at den holder seg åpen når det er installert, kan du gjør et nytt forsøk på oppstart. Hvis åpningen inn til fangstnettet er skadet og det ikke lar seg reparere, kan du kjøpe nytt i vår nettbutikk.

Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

executive feil på termostaten

Feil på tremostat

To raske røde blink med noen sekunders mellomrom og symboler som bildet over

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted ML Maskin på telefon 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

executive er overopphetet

Fellen er overopphetet

Blinker rødt/grønt med noen sekunders mellomrom med symboler som vist over

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 941 93 362

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

executive har et elektrisk problem

Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte.

Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362. Er fellen innenfor garantitiden på 2 år, skal den reklameres på myggservice.no

Informasjonsvideoer


SERVICE/REPARASJON

Trenger myggfellen din en service? Kontakt vårt serviceverksted ML-maskin for avtale.

Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Du kan bestille service eller reparasjon av fellen din hos vårt sertifiserte verksted ML Maskin.

ML Maskin
Tuenveien 90, 2000 Lillestrøm
Tlf: 94193362 E-post: verksted@mlmaskin.no
www.mlmaskin.no

Vi har også satt sammen en ferdig servicepakke som du kan bestille her:

Servicepakken

Vår ferdige servicepakke inkluderer følgende:

 • Teknisk rengjøring av fellen, fjerning av insekter
 • Sjekk av gasskobling/gasslange for funksjon/lekkasje
 • Sjekk av at fellen produserer korrekt mengde Co2.
 • Bytte av dyse
 • Funksjonstest av felle i driftsmodus
 • Transport tur/retur verksted med servicepakke

Finner serviceverkstedet andre feil som bør utbedres vil du bli kontaktet av serviceverkstedet med prisoverslag. Dette er ingen garanti for videre drift, men nødvendig vedlikehold for å forebygge unødvendig slitasje og skader.


REKLAMASJON

Her kommer du til reklamasjonsportalen for Mosquito Magnet myggfeller, som er innenfor 2 års garanti.

Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil. Garantien vil ikke dekke påførte skader eller feil bruk

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.

Dekkes ikke feilen av reklamasjonsretten vil verkstedet sende kostnadsoverslag på mail til registrert mailadresse. Blir ikke mailen besvart innen 48 timer, vil fellen bli reparert og faktura vil bli sendt til registrert adresse. Garantitiden på Mosquito Magnet myggfeller er 2 år, utover dette gjelder forbrukerkjøpsloven. Mener du at dette gjelder din felle, må du kontaktet stedet du kjøpte fellen, eller verkstedet ML maskin direkte. Det er verkstedet som avgjør om det er en reklamasjonssak eller ikke. Kontaktinformasjonen til ML Maskin finner du under fanen over. ‘Service/Reklamasjon’

Her får du hjelp dersom du opplever problemer med din Mosquito Magnet myggfelle innenfor garantitiden på 2 år.

Husk at mange problemer kan du enkelt løse selv. Vår feilsøking skal hjelpe deg med dette så du ikke risikerer å reklamere en brukerfeil.

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.

VIKTIG INFORMASJON
Garantitiden på Mosquito Magnet myggfeller er 2 år, utover dette gjelder forbrukerkjøpsloven. Mener du at dette gjelder din felle, må du kontaktet stedet du kjøpte fellen, eller verkstedet ML maskin direkte.
Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil.  En reklamasjon vil ikke dekke bytte av forbruksdeler, eller skade som følge av feil bruk eller manglende vedlikehold.
Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.


GENERELL INFORMASJON

Hvilken felle har jeg?

Hvilken felle har jeg?

Komplett-Mosquito-Magnet-Pioneer

Mosquito Magnet
Pioneer

Pioneer kommer med strømledning og er en forbedret utgave av modellen Patriot. Modellen har 3 ganger større, og mer finmasket fangstnett samt generelt tettere konstruksjon.

Mosquito Magnet
Patriot

Patriot kommer med strømledning, og er en utgått modell (siste produksjonsår 2015)

Mosquito Magnet
Independence

Independence kommer med batteri og lader. (Independence 2009-2012 modeller kom med vanlige batterier, ikke oppladbare)

Mosquito Magnet
Executive

Executive er vår største og kraftigste felle. Den kommer med batteri og lader. Fellen har digitalt display med flere innstillingsvalg. Blant annet kan du velge at fellen automatisk skal starte opp igjen etter at den har stoppet etter kalde temperaturer.

Spørsmål og svar

Hvilken modell skal jeg velge?

Dette er avhengig av mengden insekter som normalt lever i området. Har man en tomt på 0-2 mål og et moderat problem med insekter anbefaler vi Pioneer. Har man tilsvarende tomt, men et stort problem med insekter anbefaler vi Independence eller Executive. Disse har større fangstkapasitet og større nett for oppsamling av insekter. Har man en tomt som er større enn 2 mål eller mangler tilgang til 220 volts nettspenning, så anbefaler vi uansett Independence eller Executive.

Hva er driftskostnaden på Mosquito Magnet?

Dette er avhengig av prisen på gass og valg av modell. For Pioneer og Independence ligger driftskostnaden ved kontinuerlig drift på ca. kr 150,- pr uke.

Hvor mye strøm bruker fellen?

Under oppstart bruker fellen maks 300 watt, og ved normal drift under 10 watt.

Hvor ofte må jeg tømme nettet?

Behovet for tømming avhenger av mengden insekter i området og vindforhold. På dager med lite vind vil maskinen fange mest, mens det på dager med mye vind vil være mindre fangst. Som regel er problemet med insekter mindre på vindfulle dager. Nettet bør tømmes når det er 3/4 fullt.

Hvor ofte byttes duftstoffet R-octenol?

Byttes hver 4. uke.

Hvilke type insekter fanger Mosquito Magnet?

Mosquito Magnet tiltrekker seg og fanger mygg, knott og andre blodsugende, flyvende insekter. Den vil ikke tiltrekke seg eller skade nytte-insekter som bier, veps og sommerfugler.

Kan Mosquito Magnet Myggfelle brukes hvis det regner, eller vannsprederen står på?

Mosquito Magnet er laget for å virke under normale og fuktige omgivelser, inkludert regn og vannspredere. Men vær oppmerksom på at vannspreder eller hageslangen ikke rettes eller sprutes direkte mot din myggfelle, da dette kan skade myggfellen.

Min Mosquito Magnet drypper vann, er det normalt?

Ja. Væsken du kan se dryppe fra maskinen er kondensert vanndamp. Dette er et biprodukt av den katalytiske konverteringen av propan og oksygen til karbondioksid og vanndamp forårsakes av atmosfæriske temperaturforandringer. Dette påvirker ikke ytelsen til maskinen på noen måte.

Kan jeg bruke skjøteledning på min Mosquito Magnet Patriot?

Nei, å bruke en skjøteledning anbefales ikke.

Hvor lenge skal en propantank vare?

En full 10 kg propantank vil vare cirka tre uker (21 dager). Det anbefales ikke å la propanen blir helt tom. Vi anbefaler at du har en ekstra propantank tilgjengelig for bytte, slik at du reduserer tiden maskinen ikke er i bruk.

Kan jeg bruke natur-gass istedenfor propan?

Nei, Mosquito Magnet myggfeller er utviklet for å virke med propan. I tilfeller der ren propan ikke er tilgjengelig kan en blanding av butan og propan brukes. Man kan ikke under noen omstendigheter bruke natur-gass.

Kan jeg bruke en gassmåler på propantanken?

En gassmåler kan brukes så lenge måleren er direkte koblet til tanken og at regulatoren fra Mosquito Magnet er koblet direkte til den andre enden av måleren.

Hvorfor må jeg rense tanken?

Nye, ikke tidligere fylte propantanker kan inneholde luft, som kan stige til toppen av tanken når den er fylt. Denne luften kan forhindre at Mosquito Magnet starter til luften er tømt. Når du kjøper en ny tank, spør om forhandleren kan tømme luften ut av tanken for deg.

Hvor stor propanbeholder skal jeg bruke?

Vi anbefaler å benytte 10 eller 11 kg propanbeholder. Da får man et bytteintervall på gass som tilsvarer ca. hver 3. uke ved kontinuerlig drift. Executive har i tillegg et økonomiprogram, som ved full utnyttelse gir et bytteintervall på ca hver 4. uke

Hvordan fellen fungerer

(Patriot+ som er vist i denne videoen er den samme modellen som vi i Norge kaller Pioneer)

Alle Mosquito Magnet myggfeller fungerer på samme måte. Forskjellen på de forskjellige modellene er at noe kommer med strømledning, mens andre har oppladbart batteri. De største modellene kan også fange vesentlig flere mygg, da de har større fangstnett og kraftigere motor.

Fakta om mygg

Skal få oversikt over myggen

 • 1 mygg kan legge opptil 1000 egg.
 • Mygg utvikler seg fra egg til voksen alder fra 7 til 15 dager.
 • Hanner leve fra 4 til 7 dager, men hunnene kan overleve opptil 100 dager
 • Etter parring, vil hunmyggen søke etter et blodmåltid som vil tillate eggene å utvikle seg.
 • Det er kun hunmyggen som suger blod.
 • Mygg trenger rolig vann for å legge egg.
 • Dammer med fisk, elver og bekker er ikke kilder for mygg.
 • De fleste mygg trenger bare en liten mengde vann for å få eggene til å klekke.
 • Mygg flyr sjeldent mer enn en kilometer fra deres hekkeplass.
 • De har svært begrenset syn, så isteden går de etter varme og lukt for å finne kilder til blod.
 • Mygg kan finne en blodkilde fra ca 100 meter.

Velkommen til Mosquito Magnet brukerstøtte

SPØRSMÅL?

Ring 815 00 133
Man - fre 10 - 15

SPØRSMÅL?

Ring 815 00 133
Man - fre 10 - 15