Velkommen til Mosquito Magnet reklamasjonsider for COOP

 


Her kommer du til reklamasjonsportalen for Mosquito Magnet myggfeller, som er innenfor 2 års garanti.

Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil. Garantien vil ikke dekke påførte skader eller feil bruk

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.


Med dette skjemaet kan du reklamere på Mosquito Magnet myggfeller ved feil eller mangler ihht. forbrukerkjøpsloven. Etter registrering vil du få tilsendt en fraktlapp på mail. 

Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil.  En reklamasjon vil ikke dekke bytte av forbruksdeler, eller skade som følge av feil bruk eller manglende vedlikehold.

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.


Vedlikehold

 

Dersom det er problemer med fellen, eller at den ikke starter. Sjekk hva du selv kan gjøre under. Problemer kan skyldes feil bruk, Mosquito Magnet brukerstøtte skal hjelpe deg med dette så du ikke risikerer å reklamere på en brukerfeil. 

Sjekk først om du kan identifisere problemet mer nøyaktig ved å sjekke fanen «lys og feilkoder».

 1. Fellene er sensitive for lavere temperaturer. Dersom fellen eller gassen er kald vil du kunne oppleve problemer med oppstart eller at fellen stopper. Start opp fellen igjen når gjennomsnittstemperaturen overstiger et minimum på ca 10 grader. Tips: Mistenker du at temperaturen er for lav, forsøk å oppbevare felle og gass innendørs i noen timer før oppstart.
 2. Hendelen på gassventilen må stå i OFF posisjon før den festes til propanflasken
 3. Når ventilen er sikkert festet, sett hendelen i ON posisjon.
 4. En vanlig feil, er at gassventilen ikke er tilstrekkelig festet. Trekk låseringen opp, trykk ventilen ned på flasken, deretter skyver du låseringen helt ned til du hører et klikk. Er den riktig festet skal du kunne løfte gassflasken etter ventilen.
 5. Fellene bør ikke benyttes sammen med gass fra selvpåfyllingstasjoner. Denne type gass kan inneholde mye slaggstoffer, og kan tette dysen i maskinen slik at den slutter å virke. Vår servicepakke inkluderer bytte av dyse. Bestill servicepakke her.
 6. Opplever du at fellen fanger mindre mygg enn forventet? Prøv å plassere fellen i en annen posisjon. Se video «plassering av fellen» for en innføring i dette. Det er også viktig at du husker å støvsuge fellen for insekter, pollen og annet rusk der du kommer til. Fjern nettet samt sidedeksler (om dette finnes) og støvsug der også. Slik sikrer du et jevnt og tilstrekkelig innsug.
 7. Sjekk at lokket rundt fangstnettet er ordentlig lukket.
 8. Har du benyttet R-oktenol luktstoff? Dersom du ikke har plassert R-oktenol luktstoff foran i tuten under lokket, så vil fellen fange dårlig. R-oktenol luktstoff er nødvendig tilbehør for at fellen skal fungere slik den er ment. Du må også huske å fjerne beskyttelseshinnen på selve tabletten, slik at duften kommer ut.
 9. Er gasslangen skadet? Dersom gasslangen har fått en skade, eller er morken, kan den lekke gass. Er du usikker kan du smøre inn slangen med Zalovann. Du vil da se bobler der det eventuelt er en lekkasje. Gassregulatoren på våre feller er spesialtilpasset trykket Myggfellen trenger. Bruk av annen gassregulator og slange kan føre til feil på fellen. Slik bytter du gassregulator og slange.
 10. Er fellen helt død, eller slår seg av umiddelbart etter oppstart? Sjekk strømtilførsel, eventuelt batteriet før oppstart.

Om du selv anslår at du har kompetansen til å bytte deler, er det et utvalg reservedeler tilgjengelig her. Vi gjør oppmerksom på at feller som er forsøkt reparert selv, ikke vil dekkes av reklamasjonen.


Vedlikehold

 

Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Følg stegene under for å opprettholde optimal drift og vedlikehold av fellen.

1. Bytt luktestoff (R-Oktenol) hver 3-4 uke.
2. Sjekk fangstnettet. Tøm nettet om det er fullt, vask om det er tett. Dersom det er ødelagt må det byttes ut.
3. Bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc). Propan fra selvpåfyllingstasjoner bør ikke benyttes.
4. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for å sjekke at insekter ikke sitter fast i maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Dersom det hoper seg opp med insekter i fellen vil det redusere vakuum og dermed også fangst.
5. Innvendig rengjøring av fellen; Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
7. Hold fellen ren. Vask myggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut.

Vi anbefaler regelmessig vedlikeholdsservice minimum hvert annet år. Du kan bestille service eller reparasjon av fellen din hos vårt sertifiserte verksted ML Maskin.
Vi har også satt sammen en ferdig servicepakke som du kan bestille i vår webshop.

ML Maskin
Tuenveien 90, 2000 Lillestrøm
Tlf: 94193362 E-post: verksted@mlmaskin.no
www.mlmaskin.no

Servicepakken

Vår ferdige servicepakke inkluderer følgende:

 • Teknisk rengjøring av fellen, fjerning av insekter
 • Sjekk av gasskobling/gasslange for funksjon/lekkasje
 • Sjekk av at fellen produserer korrekt mengde Co2.
 • Bytte av dyse
 • Funksjonstest av felle i driftsmodus
 • Transport tur/retur verksted med servicepakke

Finner serviceverkstedet andre feil som bør utbedres vil du bli kontaktet av serviceverkstedet med prisoverslag. Dette er ingen garanti for videre drift, men nødvendig vedlikehold for å forebygge unødvendig slitasje og skader.


Plassering av Mosquito Magnet myggfelle

Dokumentert effekt mot mygg og knott!

Løs problemet selv

Lyskoder

Mosquito Magnet Patriot/Defender/Pioneer

felle av

 Fellen er av

fellen varmer opp - defender

 Fellen varmer opp

fellen kjører som normalt

 Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet Independence

Independence av

 Fellen er av

fellen varmer opp - independence

 Fellen varmer opp

independence er på

 Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet Executive

Executive er av

 Fellen er av

executive varmer opp

 Fellen varmer opp

Executive kjører som normalt

 Fellen kjører som normalt

Fellen har en feil - defender

 Fellen har en feil

Hva du bør gjøre dersom fellen viser denne feilkoden
Dersom lysdioden blinker hurtig rødt slik som på animasjonen og ikke vil starte, bør du forsøke følgende:

Skru av fellen (fellen må alltid skrus av før man sjekker eventuelle problemer)
1. Ta ut strømledningen
2. Steng propantilførselen
3. Løsne gasskoblingen fra propanflasken

Forsøk å ta av gasskoblingen og fest den på nytt (felle må være av), sørg for at ringen på gassregulatoren er trykket skikkelig ned på flasken (den skal være festet så godt at det skal være mulig å løfte gassflasken ved å holde i selve regulatoren).

I visse tilfeller kan det hende at det er noe feil med trykket i tanken, eller at gassen av en eller annen grunn er uren. Forsøk da med en ny gassflaske.

NB! ikke benytt propan fra selvpåfyllingstasjoner, der du fyller på gass selv. Denne gassen er for uren til å benyttes med Mosquito Magnet.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

Fellen har lavt batteri - independence

 Fellen har lavt batteri

Blinker rødt/gult med noen sekunders mellomrom

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

fellen slutter ikke å varme opp

 Fellen slutter å varme opp

Konstant gult lys

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence tom for gass

 Fellen får ikke gass

Rødt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:
Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

Annet problem – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence termostatfeil

 Feil på termostat

To røde blink med noen sekunders mellomrom

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted på telefon 941 93 362.

 Fellen er overopphetet

Rødt/grønt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 67 90 40 50.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence har et elektrisk problem

 Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte. Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362

executive har lavt batteri

 Fellen har lavt batteri

Fellen blinker gult/rødt med noen sekunders mellomrom med symboler i displayet som vist over

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive slutter ikke å varme opp

 Fellen slutter å varme opp

Konstant gult lys med symbol som vist i displayet over

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive får ikke gass

 Fellen får ikke gass

Langt rødt blink med noen sekunders mellomrom med symbol i displayet som vist over

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:

Sjekk åpningen på fangstnettet – Sjekk at luken til fangstnettet faktisk er åpen når lokket er lukket når du starter opp fellen. Dersom luken til nettet på Executive ikke er åpen, vil det ikke være mulig for at luft kan sirkulere gjennom fellen. Lukk lokket og sjekk at luken inn til nettet er åpen. Dersom den ikke er dette, åpne lokket og ta ut nettet, sjekk nettåpningen og hengslene til denne. Dersom du selv kan fikse døren slik at den holder seg åpen når det er installert, kan du gjør et nytt forsøk på oppstart. Hvis åpningen inn til fangstnettet er skadet og det ikke lar seg reparere, kan du kjøpe nytt i vår nettbutikk.

Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

Annet problem – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive feil på termostaten

 Feil på termostat

To raske røde blink med noen sekunders mellomrom og symboler som bildet over

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted på telefon 941 93 362.

executive er overopphetet

 Fellen er overopphetet

Blinker rødt/grønt med noen sekunders mellomrom med symboler som vist over

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 67 90 40 50.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive har et elektrisk problem

 Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte. Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362

Mosquito Magnet Manualer

PioneerIndependence | Executive | Patriot  | Defender | Liberty Pluss Klikk på lenken over for å laste ned manualen til det aktuelle produktet.

 

Splitttegninger og deleoversikter

Liberty Pluss:
Splittegning 1

Patriot