REKLAMASJONSSKJEMA

Til bruk for reklamasjon på Mosquito Magnet utenfor garantitid

 

Med dette skjemaet kan du reklamere på Mosquito Magnet myggfeller ved feil eller mangler ihht. forbrukerkjøpsloven. Etter registrering vil du få tilsendt en fraktlapp på mail.
Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil. En reklamasjon vil ikke dekke bytte av forbruksdeler, eller skade som følge av feil bruk eller manglende vedlikehold.

Dekkes ikke feilen av reklamasjonsretten vil verkstedet sende kostnadsoverslag på mail til registrert mailadresse. Blir ikke mailen besvart innen 48 timer, vil fellen bli reparert og faktura vil bli sendt til registrert adresse.

Feller som er under garantien på 2 år, skal reklameres på www.myggservice.no