Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra Noragent.no til forbrukere i Norge.  Avtalen er bindende når et kjøp er gjennomført. Kunde vil umiddelbart etter å ha plassert sin bestilling motta en ordrebekreftelse per e-post.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.Noragent.no er bare tilgjengelig på norsk. Gjeldende betingelser er til enhver tid angitt på Noragent.no sine hjemmesider.

Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt til å foreta handelen for deg.

Spesielle fordeler utover kjøpsloven ved handel Noragent.no:

– 100% fornøyd garanti på utvalgte produkter.
– Faste fraktpriser uansett hvor i landet du bor.

Kjøpsvilkår

1. Parter
Selger er:
Noragent AS, Organisasjonsnummer 997 477 502 MVA
Rosenholmveien 20
1252 Oslo

Telefon: 22 80 90 30
E-post: firmapost@noragent.no


Åpningstider kundeservice:

Mandag – fredag, 08:00 – 16:00

Lørdag og søndag – stengt.
Helligdager og offentlige fridag – stengt
Julaften og nyttårsaften – Stengt

Selger blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
 2. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Det er ingen skjulte kostnader ved handel hos oss.
 1. Levering og forsinkelse
  Vår fraktmetode er basert på pakkens volum og vekt. Dersom pakken vil passe i en postkasse, og ikke er av for høy verdi, så vil pakken sendes med A-post. Posten bruker 1-2 virkedager på å få frem A-post.

Dersom pakken er for stor, tung eller har for høy verdi til å sendes med A-post vil den bli sendt med Posten Klimanøytral servicepakke. Pakken sendes da som pakke med sporing til ditt lokale postkontor for Posten Klimanøytral servicepakke, og du må hente ut pakken innen 14 dager etter ankomst.

Levering av produktene fra vårt lager skjer normalt 0-2 virkedager etter vi har mottatt bestillingen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket eller ikke kan leveres, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve kjøpet.

For kunder som bor i nærområdet vil det være mulig å hente pakken på vårt lager. Ta kontakt med oss for å avtale tid om du ønsker dette.

Viktig:

Du vil motta en hentelapp i posten, og hentemelding på sms.

All brevpost har vår ID på pakken, og vil komme i retur til oss dersom den kommer på avveie. Dersom din forsendelse ikke kommer frem, forbeholder vi oss retten til å sende pakken på nytt. Dette forutsetter at vi får beskjed om at pakken ikke har kommet frem innen rimelig tid etter at vi har sendt ut sendingsbekreftelse. A-post tar 1-3 virkedager å komme frem, så vi ønsker i såfall beskjed innen en uke etter sendingsbekreftelse, så vi kan iverksette ettersøk av pakken. Dersom vi blir kontaktet for manglende leveranse senere enn en uke fra vi har sendt mail med sendingsbekreftelse, vil saken vurderes med skjønn. Grovheten på tiden fra du har mottatt sendingsbekreftelse til du kontakter oss, vil bestemme vår vurdering av saken.

 1. Undersøkelse av produktene
  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen 7 dager.
 2. Reklamasjon og Garanti
  Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen.
  Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 8.Ved reklamasjon på ett produkt trenger vi følgende informasjon sendt per mail til webshop@noragent.no

– Ordrenummer og kjøpsdato
– Reklamasjonsårsak
– Bilde av feilen
– Noragent AS vil da håndtere reklamasjonen videre.

 1. Angrerett og bytte

Handler du hos oss er det angrerettloven som gjelder.

Hos Noragent.no får du fri retur / bytte og 14 dagers åpent kjøp!

Informasjon om angrerettloven:
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Om den 14. dagen havner på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den til neste virkedag. Pakken skal deretter sendes oss innen 14 dager. Om den 14. dagen havner på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den til neste virkedag.
En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres.

Følgende kriterier må overholdes:
Produktet og tilhørende tilbehør som er nødvendig for å bruke produktet, skal returneres i samme stand som da du mottok det.
Forseglinger skal ikke være brutt.
Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført riper, slitasje, smuss / skitt, lukt eller andre synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes.

Hvor dette ikke er overholdt, vil du ha mulighet for å dekke inn verditap, hvis ikke vil vare bli sendt i retur.

Vi henviser videre til angrerettloven:
Angrerettskjema kan lastes ned her

Kunde er ansvarlig for at returpakken bringes tilbake til Noragent.no. Vi dekker ikke tap av pakker som skulle blitt borte i postgang til oss. Ved returforsendelse til oss bør det benyttes en sendingsmetode som gir pakken sporingsmuligheter.

Ved bytte av produkter:
Viktig: Sendingsetiketten som er klistret på pakken du mottar, kan ikke brukes til retursending.

I Sendingsbekreftelsen du mottar fra oss ligger angrerettsskjema vedlagt.

– 14 dagers åpent kjøp: Produktet kan returneres, men skal ikke brukes.
Produkter som kommer i retur eller skal byttes skal ikke ha lukt eller være møkkete.
– 100% fornøyd garanti (gjelder kun varmesåler): Er du ikke fornøyd, kan du innen 30 dager returnere produktet. Du får da pengene tilbake.
Kontakt oss for bytteskjema i forkant av returen og legg dette ved i pakken du sender oss. I sendingsbekreftelsen du mottar fra oss ligger angrerettsskjema vedlagt.

9. Uavhentede pakker
Dersom du når du bestiller hos oss mottar pakken som Posten Klimanøytral servicepakke (dersom pakken ikke passer i en postkasse), har vi oppfylt vår del av kjøpsavtalen når pakken er levert til ditt lokale postkontor. Det er da ditt ansvar som kunde å hente ut pakken innen 14 dager etter pakkens ankomst på postkontoret.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil pakken bli sendt i retur til oss. Når pakken kommer i retur til oss vil vi ta kontakt med deg for å høre om du ønsker pakken sendt på nytt eller om du angrer kjøpet. Du er selv ansvarlig for at kontaktinformasjonen du har oppgitt på ordren din er riktig. Har du ikke mottatt mail eller sms pga. feil oppgitte opplysninger står du fremdeles ansvarlig for å hente ut pakken i tide. Husk at du når som helst etter bestilling kan ta kontakt med oss for å få informasjon om bestillingen din. Denne informasjonen vises her under kjøpsbetingelser, under kjøpsprosessen i handlekurven samt på mail du mottar ved sendingsbekreftelse.

Om du ønsker ny utsending på en uavhentet pakke vil det faktureres et fraktgebyr basert på transportørens priser.

 1. Personopplysninger
  Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
  I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud i nyhetsbrev etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller når loven krever det.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte. Du står ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person / adresse dersom det er gitt feil opplysninger. Du står også ansvarlig dersom kontaktopplysningene (epost-adresse og telefonnummer) ikke stemmer, og vi dermed ikke har kunnet kontakte deg.

 1. Salgspant
  Dersom foresendelsen ikke gjøres via postoppkrav har leverandør salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.”
 2. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”
 3. Lover som regulerer salg til privatpersoner utenfor fast utsalgssted.
  Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.
  Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Ehandelsloven

14. Falske bestillinger og forsøk på svindel
Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.

15. Force majeur
Er Noragent.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Noragent.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

16. Kopirett
Alt innhold på disse nettsidene er under Noragent.no sine rettigheter, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Noragent.no.

17. Endring av vilkårene
Noragent.no forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, uten på forhånd i varsle våre kunder og samarbeidspartnere.