was successfully added to your cart.

7 nyttige fakta om skadedyrjagere

By 26. januar 2017Blogg, victorskadedyr

I over 100 år har Victor® utviklet sikre og innovative løsninger for skadedyrbekjempelse. Skadedyrjagere er ultralydskremmere utviklet og basert på mer enn 20 år med laboratorieforskning og velprøvde testresultater. En skadedyrjager holder mus og rotter unna hjemmet ditt med lydbølger som stresser gnagere, men vil ikke plage mennesker eller vanlige husdyr. Skadedyrjagere plasseres i rom der mus og rotter potensielt kommer inn, og virker forebyggende. En kombinasjon av jagere og feller sikrer deg selvsagt på best mulig måte.

  1. Skadedyrjagerne avgir varierende volumer og frekvenser, men vil ikke være sjenerende for mennesker eller vanlige husdyr. Det anbefales ikke å ha de i samme rom som gnager-kjæledyr som hamstere, ildere, kaniner og marsvin, for å nevne noen. mini
  2. Skadedyrjagerne kan kun dekke arealet av det rommet den er plassert i og den vil ikke fungere gjennom vegg eller møbler. Vi anbefaler derfor å bruke flere jagere i rommet du ønsker å beskytte. På kjøkkenet, spisestuen, soverom og stuer er skadedyrjager mini pro best egnet, men dersom du har problemer på loftet, kjellere, garasjer og låver anbefaler vi skadedyrjager PRO.
  3. Skadedyrjageren kan plugges direkte inn i stikkontakten i det rommet du ønsker å beskytte og lydbølgene som sendes ut vil f.eks på et kjøkken «bounce» rundt og gi en mer effektiv beskyttelse. Den ideelle plasseringen vil være foran et inngangsparti i huset ditt.
  4. Du kan gjerne bruke skjøteledning til en skremmer så lenge den er plassert i et åpent område og ikke bak et møbel eller vegg av noe annet slag.
  5. Skadedyrjagerne er kun for innendørs bruk. De er designet og produsert for innendørsbruk og dersom du bruker de utendørs kan de potensielt kortslutte etter regn og andre værforhold.
  6. Forventet levetid på produktet er 3-5 år.
  7. Produktet inneholder ingen kjemikalier eller giftige stoffer.

Leave a Reply