was successfully added to your cart.

I Norge finnes det fire ulike gnagere som kan gjøre større skade i bygninger og boliger. Disse er brunrotte, husmus, liten skogmus og stor skogmus. Insekter er også en kategori skadedyr.

Skadedyr – Mus og rotter

I Norge er det spesielt fyre typer av rotter og musearter vi ikke ønsker i bygninger eller der mennesker og dyr oppholder seg:  liten skogmus, stor skogmus, samt brunrotte og husmus.

Rotter trenger ikke mer en et hull på 20 millimeter og kan spre seg til øvrige etasjer via innsiden av avløpsrør. Rotter tiltrekkes der det bor mennesker, og trives i fuktige omgivelser, typisk kjellere eller avløp. Musene kommer inn selv i endra mindre åpninger, 6 mm åpning vil være nok.

Om man ikke tar mus og rotteproblemer ved roten, kan det rakst bli et større problem. For å bli kvitt denne type problemer, kan profesjonelle skadedyrapparater benyttes fremfor mus og rottegift, som jo kan være en risiko for barn og husdyr. Eksempler på ikke-giftige metoder for å bli kvitt problemet, er å benytte Victor skadedyrsprodukter.

Fellene kan plasseres utvendig langs porter og deponier for avfall. Inne kan de plasseres i kjellere, loft, lagre etc.

Andre forbyggende tiltak er å sikre hus/bygninger ved å tette sprekker og åpninger der det lar seg gjører. Husk også gode rutine for rehold og lagring av matavfall.

Skadedyr – Insekter

Insekter er også plagsomme skadedyr. Av de mest plagsomme kan nevnes; fluer, mygg, veps, edderkopper (kan forebygge andre skadedyrproblemer, men de fleste liker ikke edderkopper innendørs), sølvkre, kakkerlakker. For å bekjempe insekter i kategorien skadedyr inne og ute fins flere egnede produkter fra Myggolf Skadedyr og Swissinno.