was successfully added to your cart.

Sneglestopp-banner-web

Brunsnegle

Brunsneglene inntar hagene våre når jordtemperaturen stiger. Alle best trives de i vårregnet ettersom de trenger mye vann for å produsere slim. Derfor dukker ofte plageåndene opp når luftfuktigheten er høy.

Når kom brunsnegler til Norge?

Brunskogsnegl er fra mars 2011 artens norske navn. Tidligere ble den kalt iberiaskogsnegl, fordi forskerne trodde at sneglen tilhørte arten Arion lusitanicus. Det er en art som stammer fra Den iberiske halvøy (Portugal og Spania), derav navnet iberia- eller spansk snegl. Nyere undersøkelser viser imidlertid at denne antagelsen om artstilhørighet var feil. Arten heter derimot Arion vulgaris og har fått det norske navnet brunskogsnegl.

Kilde: Wikipedia

Brunsneglen kom via Stord til Norge i 1988 fra utlandet. De første observasjonene av sneglen ble gjort på Stord som et resultat av import av blomsterplanter og jord. Den spredte seg deretter langsmed kysten og videre nord, de senere år har den blitt et større og større problem også på Østlandet og andre steder på sørlandet.

Trives godt i vårregnet

Brunsneglene inntar hagene våre når jordtemperaturen stiger. Alle best trives de i vårregnet ettersom de trenger mye vann for å produsere slim. Derfor dukker ofte plageåndene opp når luftfuktigheten er høy.