was successfully added to your cart.

Forskjellige typer snø og hva det betyr for måking

By 25. oktober 2022Blogg, Blogginnlegg

Snø er et velkjent fenomen for oss i Norge, men visste du at den kan deles inn i forskjellige typer? Etter å ha lest denne artikkelen, vil du kanskje forstå litt bedre hvorfor snømåkingen er tyngre enkelte dager enn andre.

 De ulike typene

Som sagt, hvor enkel eller tung selve snømåkingen vil bli er avhengig av mye, som nettopp hvilken slags type snø du står ovenfor. Snø har en ideell temperatur på rett under frysepunktet. Desto høyere temperaturen er, desto mer fuktighet inneholder snøen. Her er ulike typer du kan forvente:

  • Tørr snø – Dette er snø som inneholder omtrent 90 prosent luft. Vind så vel som varme vil gjøre at tørr snø pakker seg tettere sammen. Fin snø kommer når temperaturen ligger godt under frysepunktet, den er også luftig og tørr, og kan oppleves som vanskelig å forme.
  • Kram snø – Når temperaturen er ved frysepunktet, eller rett over, smelter litt av snøen og den blir lett å forme da den inneholder fuktighet. Dette kan også gå over i sludd, som i hovedsak ikke legger seg grunnet varm temperatur.
  • Skare – Dette er den harde snøen som ligger som et ytre lag over annen snø, som gjerne dannes når det for eksempel har vært litt regn eller mildvær. Dette er hard snø som kan være krevende å fjerne når den først har lagt seg.

Snøtetthet og snømåking

Kort fortalt er snøtetthet avhengig av hvor mye vanntetthet det er i snøen. Dette vil påvirke måkejobben, spesielt om du tar spade eller snøskuffa fatt. Vi i Noragent fører EGO Power+ sine modeller av batteridrevet snøfreser, og kan garantere at jobben blir gjort uansett om snøen er tørr og fin, eller kram med høy vanntetthet. Riktignok kan den tyngre snøen kreve litt mer av batteriet, men dette lader du enkelt opp igjen etter bruk. Med EGO Power+ kan bruke litt mindre krefter på snømåkingen samtidig som du sikrer null utslipp mens du jobber.