was successfully added to your cart.

Insekter i Norge

Arten insekter består av virvelløse leddyr. Insekter har stort mangfold og er en variert og utbredt art. Ca. 75% av alle dyr i verden tilhører insektarten. Herav ca 18000 insekter i Norge.

Skadeinsektene berører både planter og mennesker. de kan være direkte skadelige for materialer og annet innbo, mat, klær osv.. I Norden er insektene som suger blod fra mennesker plagsomt for både mennesker og dyr og dyr, i andre deler av verden risikerer man å få farlige sykdommer. Mange steder der dette er et problem, kan man rett og slett ikke bo.

For å kvitte seg med insekter i Norge som er plagsomme på en effektiv måte fins bl.a Ekstrem Insektspray – Vepsespray –  MyggmidlerMaurmidler for å nevne noen.

Her er en liste over antall kategorier av registrerte insekter i Norge –

Børstehaler (Thysanura) 5 5
Døgnfluer (Ephemeroptera) 48 48
Øyenstikkere (Odonata) 48 48
Steinfluer (Plecoptera) 35 35
Gresshopper (Orthoptera) 30 31
Saksedyr (Dermaptera) 3 3
Kakerlakker (Dictyoptera) 6 6
Støvlus (Psocoptera) 59 59
Pels- og fjærlus (Mallophaga) 226 500
Lus (Anoplura) 20 25
Nebbmunner (Hemiptera) 1 237 1 400
trips (Thysanoptera) 125 130
Mudderfluer (Megaloptera) 5 5
Kamelhalsfluer (Raphidoptera) 3 4
Egentlige nettvinger (Planipennia) 58 58
Biller (Coleoptera) 3 558 3 800
viftevinger (Strepsiptera) 4 7
Skorpionfluer (Mecoptera) 5 5
Lopper (Siphonaptera) 57 60
Tovinger (Diptera) 5 052 6 000
Sommerfugler (Lepidoptera) 2 212 2 400
Vårfluer (Trichoptera) 200 200
Årevinger (Hymenoptera) 4 308 8 000

Kilde Store Norske Leksikon