was successfully added to your cart.

Maur er i hovedsak insekter som tilhører familien årevinger. Maur er i familie med veps, både veps som stikker og det man kaller for dolkveps.

maur

Maur

Noen forskere mener maur er en del av deno overordnede Vespoidea familien, mens andre plasseres overfamilien Formicoidea.

Maur er som regel ca. 1 cm lange. Totalt kjenner man til 12 500 typer maur på verdensbasis, imidlertid oppdager man stadig vekk nye typer, og det totale anslaget er beregnet til 15 000 ulike typer maur. Jo kaldere klima, jo mindre mangfold av maur finner man, og og i Norge er det hittil kun oppdaget 53 ulike typer. Mauren er et sosialt vesen. Maur bor ofte i kompliserte samfunn, og utgjør noen av de største insektsamfunn som er kjent. De fleste arter lager kompliserte boligstrukturer vi kjenner som maurtuer.