was successfully added to your cart.

På høsten er det ikke uvanlig at man hører krafselyder i veggene. Som regel er dette et tegn på at du da har fått mus i veggen.

Mus kan ofte velge å lage hiene sine i husvegger. Mus i veggen innebærer en risiko for døde dyr og påfølgende lukt. Dette er ofte et problem ved bruk av gift, ettersom musen får i seg dette og dør først senere. Det er viktig at du før hasten sørger for å tette alle små åpninger med et materiale musen skyr (f.eks stålull). Husk også tidligst mulig å sette opp en skadedyrjager, dersom du har dette.

Er du uheldig og allikevel få inn mus du hører i veggen. Sett opp musefelle (gjerne flere) langs veggen der du ser små åpninger. Kjenner du plagsom lukt etter en periode der du har hørt lyder i veggene, så bør du kontakte et skadedyrfirma og sjekke med en håndverker hva som skal til for å fjerne døde skadedyr.

Leave a Reply