was successfully added to your cart.

Noragent har nettopp deltatt på en konferanse om stikkmygg og sviknott i regi av NINA, Veterinærinstituttet og Artsdatabanken. Dersom du er interessert i informasjon om myggarter og mygg som potensielle spredere av sykdommer relatert til global oppvarming, kan du lese mer om dette på NINA sine hjemmesider…..

Kilde: mygg

Leave a Reply