was successfully added to your cart.

Å oppdage at du har rotter i hjemmet kan være en traumatisk opplevelse. Rotter kan gjøre fysisk skade på eiendommen, og dessuten spre sykdom og stank. Får du først identifisert problemet, er det heldigvis flere alternativer tilgjengelig du kan benytte deg av for å løse problemet.

Rotte

Rotte

I Norge har vi hovedsakelig 2 typer rotter. Den vanligste er brunrotten (Rattus Norvegicus). «Navnet norvegicus har den angivelig fått fordi individet som ble brukt ved beskrivelsen av arten kom fra et norsk skip i London» (kilde: snl). Den andre arten er svartrotter. Denne er mer knyttet til mennesker, der den lever av vårt avfall, og er ikke så flink som brunrotten til å klare seg ute i naturen.

De vanligste metodene for å bli kvitt rotter er med gift eller rottefeller. Om du identifiserer rotter i huset bør en rottefelle benyttes for å bli kvitt problemet. Rottegift er svært helsefarlig, og skal i første rekke benyttes av profesjonelle skadedyrbekjempere. Det skal i tillegg kun legges i egnede beholdere for å unngå at barn og husdyr kan få tak i det. Vi anbefaler elektroniske feller produsert av Victor, som har lang erfaring med skadedyrsbekjempelse. Fordelen med rottefellene til Victor er:

 

  • Rottene dør umiddelbart av strømsjokk
  • Enkelt å bruke: Sett inn lokkemat, plasser fellen, skru på og tøm
  • Fellene er veldig effektive
  • Ingen kjemikalier eller gift
  • Kan brukes igjen og igjen

Se film om hvordan fellen virker:

Forebyggende tiltak

Vær nøye med rengjøring av kjøkken og andre områder der mat oppbevares og sørg for å oppbevare maten i lukkede beholdere. Rengjør matskåler til eventuelle husdyr. Hold vegetasjonen nede rundt huset og fjern gammelt utstyr, steiner og annet som rottene kan gjemme seg i. Unngå å ha tømmer og ved for nær husveggen. Forsegl potensielle innganger som er større enn en mynt der skadedyrene kan ta seg inn i huset. Husk å ha garasjedører lukket, samt lukk spjel og ventiler når disse ikke er i bruk.

For effektiv forbygging anbefaler vi Victor skadedyrjagere. Disse sender ut en høyfrekvent lyd som ikke er hørbar for mennesker og fungerer både mot rotter og mus. Les mer om produktet her

Se video om hvordan du forebygger problemet med Skadedyrjageren:

Leave a Reply