was successfully added to your cart.

Rotter til besvær

By 23. august 2021Blogginnlegg

Rotter er større dyr enn mus, og vil derfor ha potensiale til å påføre bygg og materiale større skader enn hva en mus kan. Det er flere tegn på at det er en rotte som har funnet veien inn i bygningen, og ikke en mus. Rotter er gjerne tilknyttet urbane miljøer, slik som bygårder og større boligkomplekser, og velger seg ofte ut en type plast som finnes som isolasjon på rør og avløp. Rotter trives også rundt elektriske anlegg i isolasjonen rundt, samt i varmen fra oppvaskmaskinen. Får rottene drive uforstyrret over lenge tid her kan de oppdages ved vannlekkasjer, merker av urin gjennom vegg eller lukt dersom de dør i veggen.

Veier inn

Rotter kan komme seg inn på de utroligste måter. De benytter hull langs bakken, langs grunnmur, gjennom luftekanaler, ventiler og rørgjennomføringer. De kan komme inn gjennom toalett eller rørsystem, og krever kun en åpning på ca. 10 – 12 mm. Rotter oppholder seg gjerne inne i veggene, gulvet eller kanskje taket, slik at ikke alle vet at de har rotter i hus. Tegn på rotteangrep kan være krafselyder i veggene, rotteeksrementer og gnagemerker. Oppdager du ubudne beboere anbefales det å sette ut flere feller, slik at du kan få bukt på problemet.

Enkle og effektive giftfrie rottefeller

Victor tilbyr elektriske rottefeller som er enkle å sette opp, med teknologi som gjør at du kan få varsling på telefonen når det har kommet fangst. Har man først rotter i hus kan det oppleves som ekstra viktig å vite at dyrene blir tatt og fjernet. De elektriske fellene er helt uten gift og kjemikalier, sikre i bruk og enkle å sette opp. For videre forebygging mot rotteangrep er det viktig å kaste alt matavfall i søplet, ikke toalettet. Sørg for at alle sluk har rist. Alle åpninger, hull og sprekker må tettes slik at rottene ikke kommer inn. Hold det rent og ryddig både ut og inne – rydd tomt for eventuelt avfall og hold gresset kort.