was successfully added to your cart.

Tester av ThermaCELL myggjager

Resultater fra felttester

Vitenskapelig testing har blitt gjort på Thermacell® myggjager for å belyse apparatets effektivitet mot mygg og andre bitende insekter. Følgende institusjoner har utført feltforsøk på fire ulike kontinenter i områder med høy intensitet av mygg:

  • The Department of Defense, utført av militærets avdeling for skadedyrkontroll i Costa Rica
  • The Department of Defense, Walter Reed Army Institute of Research i Korea
  • Hacettepe University – SE Anatolia i Tyrkia
  • Scientific Coordination, Inc., i Maine, USA

Reslutater og viktige oppdagelser anng. mygg, sandfluer og strandmygg

Thermacell myggjager er svært for å beskytte mennesker mot mygg, sandfluer og strandmygg.
Beskyttelse mot strandmygg strekker seg opp til 25 meters avstand fra enheten.
Beskyttelsen er mest effektiv ved 7,5 meters avstand fra apparatet, og apparatet er 95 til 98% effektivt innen denne radiusen.

Viktige funn for knott

Thermacell myggjager fungerer også veldig effektivt ovenfor knott.
Beskyttelsen er størst ved 3,75 meters avstand fra apparatet, der man målte beskytelse på 79%.
Testen, som ble utført av Scientific Coordination i Maine, ble gjort under vindfulle forhold.

Rapporten slår fast at vindstille omgivelser mest sannsynligvis ville gitt en vesentlig bedre beskyttelse.

Spesifikke Funn fra felttester

Konklusjoner

The Department of Defense i Costa Rica:
«… 96,7% effekt mot mygg, og 95,8% mot sviknott testet i BRENON området på Costa Rica.»

The Department of Defense i Korea:
«Området der ThermaCELL ble testet ga 98,6% beskyttelse mot mygg ved militære bunkere.»

Hacettepe University i Tyrkia:
«Resultatene indikerte at beskyttelsen mot den sykdomsbærende knott-typen «sand fly» og raten av myggstikk ble redusert med 87,5 til 97,7%.»