was successfully added to your cart.

Visste du dette om smågnagere i Norge?

By 25. oktober 2022Blogg, Blogginnlegg

Smågnagere som mus er vi vel alle kjent med, men det er ikke nødvendigvis det samme som å vite noe om dem. Det kan være en stor fordel å inneha litt kunnskap om dem, både med tanke på fangst og for å forstå dem bedre som dyreart. Her er noen kjappe fakta du kanskje ikke var klar over:

Bestand i svingning

Fellesbetegnelsen «smågnager» er et begrep som brukes om små gnagere i musefamilien, hoppemusfamilien og hamsterfamilien. I Norge teller vi hele 15 forskjellige smågnagere. Bestanden svinger stort, og er avhengig av blant annet gunstig vær, næringstilgang og andelen rovdyr. Om vinteren vil for eksempel et snødekke beskytte gnagere som har gangene sine under jorden. Varmere klima vil dermed påvirke gnagere negativt med tanke på bestand ettersom det fører til mindre snø og rask tining.

Ubestemmelige arter

Smågnagere i musefamilien kan se ganske like ut. De deles hovedsakelig inn i to grupper: langhalemus og korthalemus. Navnet her er veilenende for å gjenkjenne gnageren – langhalemus har lang hale, tydelige store ører og spissere snute enn korthalemusen. Langhalemusen består av 6 arter, og under kategorien faller også bjørkemus og dvergmus. Blant korthalemus er det 9 arter, som inkluderer klatremus, rødmus, husmus og markmus.

Mulig stort skadeomfang og sykdom

De kan se søte og uskyldige ut, men det å få mus inn i en bolig eller bod kan føre til store materielle skader. Mus kan også være smittebærere, og får du disse inn i matskapet bør du vaske godt og grundig. Avføringen til mus skal aldri feies eller kostes, men fjernes med klut og såpevann.

Beskytt hjemmet med en elektrisk felle

Har du besøk i hus, hytte eller bod av en firbeint ubuden gjest, er det høyst sannsynlig at det er snakk om en smågnager. Gnagemerker, muselort og lyder – det er mange måter å oppdage at du har fått en mus i hus. Skulle du være så uheldig at du har mus i hus, er det fint å vite at det finnes en rekke ulike løsninger for å bli kvitt problemet. Litt utenom det vanlige er Smart-Kill Wi-Fi, en elektrisk musefelle fra Victor, som får jobben gjort på en effektiv, human måte. Du kan benytte fellen, som tar knekken på opptil 100 mus per batterisett, om og om igjen.