was successfully added to your cart.

Flått og flåttsykdommer

Borrelia

Borrelia forårsakes av bakterier som finnes i flåttens mage-tarmkanal. Undersøkelser har vist at rundt 30 % av flått er bærere av borrelia-bakterier. Det vanligste symptomet er et hudutslett som kommer rundt bittstedet etter 1 til 4 uker. Typisk er en rødhet som blir større enn en femkroning, brer seg ut og med en blekning sentralt. Utslaget forekommer hos mer enn halvparten som har blitt infisert.

Hos noen kan hudforandringene være smertefulle, de kan klø og svi. Sammen med utslettet kan lymfeknutene hovne opp i nærheten av bittstedet. Ubehandlet kan infeksjonen spre seg til nervesystemet og til ledd. Man kan oppleve trøtthet, nedsatt almenntilstand, feber, ledd/muskelsmerter, forlammelse. En konstatert borreliainfeksjon skal behandles med antibiotika.

TBE (flåttoverført hjernehinnebetennelse)

TBE er en virussykdom som finnes i blodet til pattedyr, i første rekke i smågnagere. Via flåtten kan denne overføres til mennesker. De som blir smittet av TBE-viruset ved flåttbitt kan etter √©n til to uker få influensaliknende symptomer i form av feber og hode og muskelverk. Disse plagene varer opp til en uke og de fleste forblir friske i ettertid. Hos ca. hver fjerde smittet spres dog viruset videre til hjernen. Behandling skjer via antibiotika.

Ehrlicia

Bakteriegruppen med navnet Ehrlichia, har vært kjent i veterinærmedisinske kretser siden 1935. 1954 beskrevs det første tilfellet av Ehlichios på menneske i Japan. Ehrlichia er en gruppe bakterier som overføres via flått og som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De hovedsaklige symptomene er høy feber, hode- og leddverk. Leveren og hjertet kan påvirkes. Behandles med antibiotika.

Babesiose

Babesiose er en parasitt som kan overføres ved flått til kyr og mennesker. Sykdommen ligner malaria og parasitten invaderer de røde blodlegemene. Det finnes også andre kjente sykdommer som kan overføres via flåttbitt. Det utelukkes heller ikke at flått kan innholde smittestoffer man i dag ikke kjenner.

Test deg for borrealissmitte

Borrelia er verdens mest spredde flåttsmitte. I Norge er det hundrevis av mennesker som får denne smitten årlig. Dette er også en sykdom som er klart økende her til lands. Gjennom å undersøke om flåtten som har bitt seg fast er bærer av smitte eller ikke kan man skaffe seg viktig informasjon til behandlende lege eller veterinær, om misstanke om sykdom skulle oppstå.

Den vanlige måten å teste om noen er smittet er å søke etter antikropper mot borrelia i blod og ryggmargsvæsken. Detta kan gjennomføres først etter flere uker dvs. når sykdommen allerede har brutt ut og helst når også andra symptomer har oppstått. Med bruk av siste DNA-teknikk kan vi i samarbeid med analyseselskapet Dynamic Code tilby en sikker kontroll av borreliasmitte direkte på selve flåtten.

Sammen med “TRIX Flåttpenn” finnes alt som trengs for å bestille VITADIX tick test. Det er enkelt – fyll bare i dine opplysninger og send inn flåtten i det medfølgende prøverøret. Du får en personlig kode og kan lese prøvesvaret direkte på nettet eller få svar via post. TRIX Flåttpenn finnes i butikkene både med og uten test. Flåttpennen med medfølgende flåttanalyse har et prøverør på fremsiden av forpakningen.