was successfully added to your cart.

Informasjon om innhold i Myggmiddel

Myggmidler som inneholder mindre enn 20 prosent DEET er tillatt solgt i Norge, men de skal ikke brukes på barn under tre år. Grunnen er at DEET er klassifisert som helseskadelig (farlig ved svelging og irriterer øyne og hud). På større barn bør man bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET.

Myggolf inneholder virkestoffet Saltidin, som anbefales av WHO fremfor DEET, men selv om Saltidin er et annet type virkestoff, bør man fortsatt ikke bruke dette på barn.

For lettere å begrense mengden av myggmidler som påføres barn, bør en voksen ta litt av midlet i hånden først og deretter smøre det på de bare hudområdene på barnet. Barns hender bør ikke behandles fordi de kan putte fingrene i munnen og få i seg stoffet på den måten, eller klø seg i øynene og få irritasjon i øynene. Påføring på klær – og ikke direkte på huden – gir også beskyttelse, og anbefales fremfor å påføres hud.

Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon, bør områder der myggmiddel med DEET eller Saltidin er påført, vaskes. Unngå kontakt med øyne eller å innånde stoffet, for eksempel ved bruk av spray. Vask huden med såpe når du ikke lengre har behov for beskyttelse.

Ved alvorlige reaksjoner bør du kontakte lege eller Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Ytterligere informasjon om dette temaet finner du dette på nettsidene til Klima- og forurensingsdirektoratet.