was successfully added to your cart.

5 rottefakta som vil få deg til å kjøpe rottefelle snarest

rat

Har du observert rottelort eller andre potensielle spor etter gnagere, uten å ha fått gjort noe med det enda?
Disse faktaopplysningene om rotter vil nok gjøre det til en prioritet å gå til innkjøp av en rottefelle.

tip

Rotter til besvær
De er ikke bare irriterende og plagsomme; rotter har en rekke andre negative egenskaper du bør var klar over. Noen av disse inkluderer:

1. Sykdom: Rotter kan være bærere av minst 60 ulike smittsomme sykdommer, som for eksempel tyfus og hjernehinnebetennelse. Det er dermed en ren helsefare for deg selv, familiemedlemmer og kjæledyr å ha rotter i hus.

2. Overlevelsesinstinkt: Rotter kan tåle utrolig mye, og spiser til og med sin egen avføring for å få i seg nok næring. En rotte kan også overleve i vann i opptil 3 dager. De tar heller ikke skade av å bli skylt ned i et toalett. Skulle du vurdere sistnevnte, bør du være klar over at rotten dermed kan komme inn i huset ditt igjen samme veien som den ble spylt ned.

3. Skarpe tenner: Rotter kan tygge seg
gjennom elektriske ledninger og rør med sine knivskarpe tenner. Ikke bare vil det si at de kan utføre store skader på hus og bil, men å bite seg gjennom hud er dermed også en enkel og smertefull sak.

4. Gnager for å overleve: Tennene til en rotte kan vokse opptil 13 cm i året, og den eneste «pleien» de får for å forhindrer at tennene ikke vokser ut av munnen er gnaging. Det er dermed helt nødvendig for en rotte å gnage for å sikre overlevelse, ettersom alt for lange tenner vil gjøre det umulig å spise og vil kunne vokse innover i skallen.

5. Formasjon: En hunrotte kan pare seg med opptil 500 partnere i løpet av en 6 timers periode, noe som skjer omtrent 15 ganger i året. De føder opptil 2 000 rottebarn i året. Har du først fått en rotte i hus, tar det med andre ord ikke lang tid før antallet har tidoblet seg.

Unngå skader ved å ta problemet på alvor
Du kan enkelt unngå både personskader og omfattende skader i hjemmet ved å bestemme deg for å takle rotteproblemet en gang for alle. Går du til innkjøp av en effektiv rottefelle, vil det hjelpe stort. Om du i tillegg benytter deg av skadedyrjagere for å skremme bort gnagerne før de får innpass i boligen, sikrer du hjemmet ditt for nye ubudne gjester. Her er noen eksempler:

Victor elektrisk rottefelle: Dette er en felle som raskt, humant og effektivt avliver selv de største rottene. Fellen dreper opptil 50 gnagere per batteriskift, og du slipper kontakt med dyret ved tømming av fellen.

Victor Smart-Kill Wi-Fi elektrisk rottefelle: En felle som fungerer på samme måte som den elektriske fellen, men som i tillegg gir deg oversikt over fangst og batteristatus rett på din mobile enhet. Få mobilvarsel når det du har fanget en rotte.

Victor klappfeller – Våre klassiske klappfeller for rotter har kraftig ladebøyle for rask og sikker avlivning.

Victor skadedyrjager – Med denne jageren skremmer du bort rotter og mus med høyfrekvent ultralyd. Lyden er ikke hørbar for mennesker eller kjæledyr.

rats

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg sliter med å fange gnagere. Hva kan jeg gjøre annerledes?

For at en rottefelle skal fungere korrekt, er riktig plassering helt essensiellt. Rotter og mus ferdes kontinuerlig på samme område, alltid langs gulvet nær en vegg eller andre vertikale strukturer. Plasser derfor en rottefelle eller musefelle i disse områdene. Du kan gjerne benytte deg av et par feller samtidig ved fangst av mus, ettersom mus ofte hopper over hindringer. Plasser to feller som nevnt ovenfor eller i lengderetningen med ende mot ende (de røde "V-ene" på fellene skal peke mot hverandre). Slik blir åtepedalene det første som møter gnageren i begge retninger. Skal du få fanget en rotte, kan det være du må sette ut feller som ikke er aktivert i noen dager, slik at de kan bli familiære med dem først.

Hva er den vanligste feilen mange begår ved bruk av rottefelle?

Hva er beste type åte å benytte seg av for å fange rotter?

Hva gjør jeg når klappfellens åte er spist uten spor av rotter?