Velkommen til Mosquito Magnet brukerstøtte

Mosquito Magnet myggfeller er som andre tekniske produkter avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service.

Selv om Mosquito Magnet er laget for å stå ute, er det likevel viktig å huske på at slikt som batterier og gasslanger er forbruksvarer, og må etter en stund byttes ut for å unngå problemer. Å bestille en service på fellen med jevne mellomrom er en fornuftig investering. Du finner også en rekke råd og tips her på Mosquito Magnet brukerstøtte om vedlikehold du kan gjøre selv. Dersom du sørger for regelmessig service og følger våre råd og tips, vil du ha en felle du kan glede deg over i mange år fremover.

kundeservice steg 1

Behov for Mosquito Magnet brukerstøtte skyldes ofte brukerfeil. Vi ber deg derfor først se gjennom filmen om hvilke feil som er vanligst og hvordan du løser dem før du går videre. Ønsker du heller å lese en veiledning, finner du dette innholdet i fanen nedenfor som heter «Løs problemet selv».

kundestøtte service/reparasjon

Dersom myggfellen din er over 2 år og er ikke virker eller er skadet, kontakt vårt serviceverksted ML-maskin for avtale om reparasjon av fellen (er fellen under 2 år gammel og innenfor garanti, se steg 3). Kontaktinformasjon ML Maskin:
Tlf: 941 93 362 | Tuenveien 90 | 2000 Lillestrøm.

kundestøtte reklamere

Reklamasjoner på Mosquito Magnet myggfeller skal meldes inn av sluttbruker og ikke via forhandler. Dersom fellen er under 2 år, og har en feil som ikke skyldes en brukerfeil, reklameres den på myggservice.no. Her får man skritt for skritt veiledning.  Det er viktig å huske at en kopi av kjøpskvittering må vedlegges.

Løs problemer med myggfellen.

Bestill service
reklamer fellen

Lyskoder

Mosquito Magnet Patriot/Defender/Pioneer

felle av

 Fellen er av

fellen varmer opp - defender

 Fellen varmer opp

fellen kjører som normalt

 Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet Independence

Independence av

 Fellen er av

fellen varmer opp - independence

 Fellen varmer opp

independence er på

 Fellen kjører som normalt

Lyskoder

Mosquito Magnet Executive

Executive er av

 Fellen er av

executive varmer opp

 Fellen varmer opp

Executive kjører som normalt

 Fellen kjører som normalt

Fellen har en feil - defender

 Fellen har en feil

Hva du bør gjøre dersom fellen viser denne feilkoden
Dersom lysdioden blinker hurtig rødt slik som på animasjonen og ikke vil starte, bør du forsøke følgende:

Skru av fellen (fellen må alltid skrus av før man sjekker eventuelle problemer)
1. Ta ut strømledningen
2. Steng propantilførselen
3. Løsne gasskoblingen fra propanflasken

Forsøk å ta av gasskoblingen og fest den på nytt (felle må være av), sørg for at ringen på gassregulatoren er trykket skikkelig ned på flasken (den skal være festet så godt at det skal være mulig å løfte gassflasken ved å holde i selve regulatoren).

I visse tilfeller kan det hende at det er noe feil med trykket i tanken, eller at gassen av en eller annen grunn er uren. Forsøk da med en ny gassflaske.

NB! ikke benytt propan fra selvpåfyllingstasjoner, der du fyller på gass selv. Denne gassen er for uren til å benyttes med Mosquito Magnet.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

Fellen har lavt batteri - independence

 Fellen har lavt batteri

Blinker rødt/gult med noen sekunders mellomrom

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

fellen slutter ikke å varme opp

 Fellen slutter å varme opp

Konstant gult lys

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence tom for gass

 Fellen får ikke gass

Rødt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:
Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

Annet problem – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence termostatfeil

 Feil på termostat

To røde blink med noen sekunders mellomrom

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted på telefon 941 93 362.

independence cp hightemp

 Fellen er overopphetet

Rødt/grønt blink med noen sekunders mellomrom

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 67 90 40 50.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

independence har et elektrisk problem

 Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte. Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362

executive har lavt batteri

 Fellen har lavt batteri

Fellen blinker gult/rødt med noen sekunders mellomrom med symboler i displayet som vist over

Årsaker/løsninger:
Batteriet er ikke ladet opp tilstrekkelig – Batteriet har litt strøm, men ikke nok til å starte fellen. Lad opp batteriet på nytt. Dersom dette ikke virker kan du bestille nytt her.

Batteriforbindelse – Sjekk at batteriet er koblet riktig til fellen.

Gammelt/skadet batteri – Dersom batteriet er skadet, eller har korrodert. Bestill nytt batteri her.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive slutter ikke å varme opp

 Fellen slutter å varme opp

Konstant gult lys med symbol som vist i displayet over

Forslag til løsninger:
– Skru av fellen og forsøk å koble av og på gasskoblingen
– Forsøk å bytte gasstank
– forsøk å starte opp fellen uten fangsnettet og med lokket åpent. La fellen varmes opp i minst 30 minutter. Fellen bør da kjøre normalt og lyse grønt. Sett fangsnettet tilbake og lukk lokket ordentlig. Fellen bør nå fungere som normalt.

Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive får ikke gass

 Fellen får ikke gass

Langt rødt blink med noen sekunders mellomrom med symbol i displayet som vist over

Denne feilkoden kan forårsakes ved en av følgende feil:

Sjekk åpningen på fangstnettet – Sjekk at luken til fangstnettet faktisk er åpen når lokket er lukket når du starter opp fellen. Dersom luken til nettet på Executive ikke er åpen, vil det ikke være mulig for at luft kan sirkulere gjennom fellen. Lukk lokket og sjekk at luken inn til nettet er åpen. Dersom den ikke er dette, åpne lokket og ta ut nettet, sjekk nettåpningen og hengslene til denne. Dersom du selv kan fikse døren slik at den holder seg åpen når det er installert, kan du gjør et nytt forsøk på oppstart. Hvis åpningen inn til fangstnettet er skadet og det ikke lar seg reparere, kan du kjøpe nytt i vår nettbutikk.

Tom tank – Fellen bruker ca. 20 – 21 dager på å bruke opp en propantank på 11 liter. Dersom tanken ikke har vart minst 20-21 dager, må du enten bytte tank eller rense den du har å fylle på ny gass.

Påtrykksventilen er ikke festet skikkelig – Dersom påtrykksventilen som kobler fellen til gasstanken ikke er riktig festet, må du koble den av tanken. Når du kobler den på igjen, husk at du drar den sorte ringen under ventilen opp. Deretter trykker du ventilen ned på flasken og presser ringen ned til du hører et klikk. For å sjekke at den er riktig festet skal du kunne løfte tanken etter gasskoblingen.

Skadet gass-slange – Om slagen har en sprekk som lekker, kan du også få denne feilmeldingen. Du kan sjekke om du må bytte slange ved å smøre den inn med vann som inneholder oppvaskmiddel. Dersom du ser det blir bobler et spesielt sted bør du bestille ny slange og regulator i vår nettbutikk. Husk å laste ned veiledning om hvordan dette gjøres.

Varm felle – Dersom du bytter tank umiddelbart ved denne feilkoden, er det mulig feilkoden vil forsette å vises uten at det egentlig er noe feil. Du bør da la fellen kjøle seg ned før du starter fellen på nytt og forsøk igjen.

Annet problem – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive feil på termostaten

 Feil på termostat

To raske røde blink med noen sekunders mellomrom og symboler som bildet over

Om det er en feil på termostaten i fellen, ring vårt serviceverksted på telefon 941 93 362.

executive er overopphetet

 Fellen er overopphetet

Blinker rødt/grønt med noen sekunders mellomrom med symboler som vist over

Denne feilkoden kan være forårsaket av en av følgende problemer:
Fellen er overopphetet – Når fellen når en viss temperatur, vil den automatisk slå seg av. Hvis dette skjer, slår du av fellen i 1 til 2 timer og starter på nytt.

Saktegående eller død vifte – Hvis viften kjører sakte eller ikke i det hele tatt, vil dette føre til at fellen overopphetes. Viften bør da skiftes. Kontakt serviceverkstedet på 67 90 40 50.

Plassering – Hvis fellen er plassert i direkte sollys under høye temperaturer, kan fellen kjøre seg varm. Vent til fellen kjøler seg ned og plasser den i skyggen. Det anbefales alltid å kjøre fellen på et skyggefullt sted for best mulig resultat.

Feil gasstype – Den eneste gasstypen du skal benytte er propan. F.eks bruk av butan vil gjøre at fellen går seg for varm. Du må heller ikke benytte propan fra selvpåfyllingstasjoner.

Annet – Dersom du har forsøkt alt dette, og feilkoden fortsatt er den samme, kontakt kundestøtte på 815 00 133, eller kontakt serviceverksted ML- maskin for reparasjon på 941 93 362. Er fellen innenfor reklamasjon, skal den først reklameres på myggservice.no

executive har et elektrisk problem

 Fellen har en elektrisk feil

Konstant rødt lys

Hvis det er et elektrisk problem vil ikke fellen starte. Om du har prøvd å starte fellen flere ganger, og du fortsatt får denne feilkoden, kontakt vårt sertifiserte serviceverksted ML-maskin på 941 93 362

Løs problemet selv

Dersom det er problemer med fellen, eller at den ikke starter. Sjekk hva du selv kan gjøre under. Veldig mange problemer skyldes feil bruk, Mosquito Magnet brukerstøtte  skal hjelpe deg med dette så du ikke risikerer å reklamere en brukerfeil. Feil bruk ikke vil dekkes av garantien, og du vil da måtte bekoste frakt og evt. reparasjoner som følge av dette selv.

Sjekk først om du kan identifisere problemet mer nøyaktig ved å sjekke fanen «lys og feilkoder».

 1. Er temperaturen under 10 grader når fellen kjører? Dersom temperaturen synker under 10 grader, vil fellen stoppe. Start opp fellen igjen når gjennomsnittstemperaturen overstiger minimumstemperaturen. For kald gass kan føre til samme problem.
 2. Hendelen på gassventilen må stå i posisjonen «off» før den festes til propanflasken
 3. Når ventilen er sikkert festet, skyv hendelen på toppen i posisjonen «on»
 4. En vanlig feil, er at man ikke har presset låseringen på gassflaskeventilen helt ned. Trekk låseringen opp, trykk ventilen ned på flasken, deretter  skyver du låseringen helt ned til du hører et klikk. Er den riktig festet skal du kunne løfte gassflasken etter ventilen.
 5. Fellene skal ikke benyttes sammen med gass fra selvpåfyllingstasjoner. Denne type gass inneholder mye slaggstoffer, og kan tette dysen i maskinen slik at den slutter å virke. Vår servicepakke inkluderer bytte av dyse. Bestill servicepakke her.
 6. Opplever du at fellen fanger mindre mygg enn forventet? Prøv å plassere fellen i en annen posisjon. Se fanen «plassering av fellen» for en innføring i dette. Det er også viktig at du husker å støvsuge fellen for insekter, pollen og annet rusk der du kommer til. Fjern nettet samt sidedeksler (om dette finnes) og støvsug der også.
 7. Sjekk at lokket rundt fangstnettet er ordentlig lukket.
 8. Har du benyttet Oktenol luktestoff? Dersom du ikke har plassert oktenol luktestoff foran i tuten under lokket, så vil fellen fange dårlig. Oktenol luktestoff er nødvendig tilbehør for at fellen skal fungere slik den er ment. Du må også huske å fjerne beskyttelseshinnen på selve oktenoltabletten, slik at duften kommer ut.
 9. Er gasslangen tett? Dersom gasslangen har fått en skade, eller er morken, kan den begynne å lekke gass. Er du usikker, så kan du smøre inn slangen med Zalovann. Du vil da se bobler der det eventuelt er en lekkasje. Om dette er tilfelle må fellen inn på service. Gassregulatoren på våre feller er spesialtilpasset trykket Myggfellen trenger. Bruk av annen gasslange kan føre til feil på fellen og dekkes ikke av garantien.
 10. Er fellen helt død, eller slår seg av umiddelbart etter oppstart? Husk å lade batteriet opp fullt før hver sesong. For modeller med strømledning må du sjekke at stikkontakten sitter ordentlig i.

Om du selv anslår at du har kompetansen til å bytte deler, er det et utvalg reservedeler tilgjengelig her . Vi gjør oppmerksom på at feller som er forsøkt reparert selv, ikke vil dekkes av reklamasjonen.

Sjekkliste før du starter Mosquito Magnet for sesongen

Tips før oppstart:

 • Fjern dekket fra fellen og la den tørke ut før du starter. Er det mye fuktighet, sett gjerne fellen i solen et par dager før du starter den opp
 • Er det vanskelig å komme til for rengjøring, kan du også bruke støvsuger for å komme til
 • Koble til regulatorslangen til tanken
 • Dersom du har en strømadapter på din felle, koble til denne nå
 • Skru på gassen og fortsett med de originale instruksjonene for oppstart
 • Sørg for at du starter sesongen med nytt nett og Oktenol luktstoff.
 • NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstajsoner, da denne gassen ofte innholder mer fettrester. Dette kan føre til tett gasstilførsel, som igjen fører til at maskinen ikke starter.
 1. Sjekk og fjern alt støv, pollen, edderkoppnett eller annet rusk i:
  • a. Nettet
  • b. Munning
  • c. Sideblader
  • d. Insektsnett, døråpninger til nett
  • e. Gassflasken der hvor  påtrykksventilen skal plasseres
 2. Skift nett dersom porene er tettet eller det er riftet/vridd
 3. Lukk døren til nettet ordentlig, du skal høre et «klikk». Dersom den ikke lukkes godt nok, vil luftgjennomstrømningen hindres og innsug og fangst påvirkes.

Når fellen er i gang, kan du ta en liten (tynn) papirbit å teste om fellen har et lite innsug, som den skal ha.

Sjekk følgende for å sikre korrekt gass-flyt
Inspiser regulatoren og gasslangen for synlige tegn på skader. Dersom du finner noe, kontakt serviceverkstedet for utskiftning. Koble fra og deretter på regulatoren fra propanflasken for å bekrefte at den er sikker. Dersom fellen stopper, kan det være gassflasken som er tom. Vi anbefaler at du begynner hver sesong med en ny, full propantank. Propantanken og luktstoffet vil da være synkronisert. NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstajsoner, da denne gassen ofte inneholder mer fettrester. Dette kan føre til tett gasstilførsel, som igjen fører til at maskinen ikke starter.

Sjekk strømkilden
1. For myggfeller med strømledning (Patriot/Pioneer): Sjekk tilkoblingen på fellen for å forsikre at den er satt i riktig. Etter du har koblet den fra strømkilden, sjekk strømledningen for skader fra f.eks gressklipper, gnagere o.l. c.
Dersom du bruker en skjøteledning eller andre gjenstander i samme strømuttak, kan det være for lite strøm som genereres til fellen. Prøv derfor et annet uttak.
2. For modeller uten strømledning (Independence og Executive): a. Batteriet til Executive bruker 24 timer på å lade, sjekk at dette er fullt. Dersom fellen fortsatt ikke virker, kontakt serviceverksted for kjøp av nytt batteri. Stanset fellen grunnet manglende propan, bør batteriet lades opp igjen før omstart. Har du Independence må starte sesongen med nye batterier av god kvalitet. Husk at batterier er ferskvare! Stanset myggfellen grunnet tomt for porpan, må batteriene byttes/alternativt lades opp igjen. Batteri til Independence: NB: Dette gjelder batteriløsning til Independence 2009-2012 modeller, (fra 2013 fikk Independence «ny batteriløsning» som inkluderer en batterilader). Independence er drevet av fire C-batterier (LR14 1,5 volt batterier). Når det kommer til denne type C-batterier så finnes det er to forskjellige. Den ene der batteriet gir rask høyspenning, men så mister den også raskt spenning. Den andre typen har en jevn spenning, og det er sistnevnte som skal brukes, og det er uten tvil det mest vanlige i forbrukermarkedet. Vi har så langt identifisert kun én variant av C-batteri som ikke skal brukes i maskinen (Duracell ProCell). Les også håndboken på side 5 for batterier som er spesifisert. Vi anbefaler følgende batterier: Energizer Ultra +: Veldig bra Energizer Ultimate: Veldig gode batterier Micro: Veldig god batteri Co-Tech: Bra batteri Varta High Energy: Veldig gode batterier Varta Longlife Extra: Bra batteri Panasonic Ekstrem kraft: Veldig god batteri GP Ultra Bra batteri + Duracell Ultra: Veldig gode batteri Start alltid sesongen med nye batterier!

Sjekk Oktenol Luktstoff
1. Er tabletten satt inn korrekt? Er folien fjernet slik at lukten strømmer ut av tabletten? Dersom du er usikker, kan du sjekke veiledningen.
2. Bytt luktstoff for hver gang du bytter gasstank (ca hver 3 uke) for optimal ytelse av din felle.

Vedlikehold av Mosqutio Magnet under sesongen

Følg stegene under minimum hver 3 uke for å sikre optimal drift av fellen

1. Bytt luktestoff (R-Oktenol) hver 5 uke.
2. Sjekk fangstnettet. Dersom nettet er tett, fullt eller ødelagt må det byttes ut.
3. Bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc). Ikke benytt propan fra selvpåfyllingstasjoner.
4. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for å sjekke at insekter ikke sitter fast i maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Dersom det hoper seg opp med insekter i fellen vil det redusere vakuum og dermed også fangst.
5. Innvendig rengjøring av fellen (gjelder modellen Patriot); Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
7. Hold fellen ren. Vask myggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut.

Lagring av Mosquito Magnet Myggfelle på vinteren

 1. Skru av og koble regulatoren fra propantanken.
 2. Plasser regulatoren i en plastpose og lukk den forsiktig. Slik forhindrer du at støv, rusk og insekter tetter regulatoren.
 3. Koble fra batteriet/strømledningen.
 4. Dekk til fellen med .feks et laken, plastsekk eller annen form for beskyttelse for å hindre at insekter, støv og fuktighet samles i maskinen og tetter trakten eller viften. Viktig: Under vintersesongen anbefaler vi å oppbevare Mosquito Magnet myggfelle i garasjen eller i et skjul for beskyttelse mot utemiljø. Oktenol luktstoff-tabletter som er åpnet bør fjernes og kastes. Nettet bør rengjøres før fellen settes bort.

Plassering av fellen

For å optimalisere fangsten av mygg, anbefaler vi at du leser veiledningen for riktig plassering av din Myggfelle:

 • Finn ut hvor myggen formerer og oppholder seg. De trives best ved vann, busker og der mennesker ferdes.
 • Fellen plasseres så nærme det utsatte området som mulig, men minimum 10-15m fra mennesker.
 • Pass på å plassere fellen i motvind da mygg flyr i motvind når de leter etter mat. Etter myggen har stukket, fordobles vekten og den vil drifte i medvind tilbake til klekkeområdet.
 • Fellen må plasseres i et åpent område ettersom CO2 er tyngre enn luft og eksponeres kun langs bakken. Plasseres den i høyt gress, kan flyten av CO2 forhindres fra spredning og myggen vil ikke oppdage den.
 • Mygg liker ikke varme eller direkte sollys og kommer derfor ofte frem når solen går ned. Fellen er mest effektiv om den plasseres et sted der det er skygge.

mosquito magnet brukerstøtteHvilken modell skal jeg velge?

Dette er avhengig av mengden insekter som normalt lever i området. Har man en tomt på 0-2 mål og et moderat problem med insekter anbefaler vi Pioneer. Har man tilsvarende tomt, men et stort problem med insekter anbefaler vi Independence eller Executive. Disse har større fangstkapasitet og større nett for oppsamling av insekter. Har man en tomt som er større enn 2 mål eller mangler tilgang til 220 volts nettspenning, så anbefaler vi uansett Independence eller Executive.

Hva er driftskostnaden på Mosquito Magnet?
Dette er avhengig av prisen på gass og valg av modell. For Pioneer og Independence ligger driftskostnaden ved kontinuerlig drift på ca. kr 150,- pr uke.

Hvor mye strøm bruker fellen?
Under oppstart bruker fellen maks 300 watt, og ved normal drift under 10 watt.

Hvor ofte må jeg tømme nettet?
Behovet for tømming avhenger av mengden insekter i området og vindforhold. På dager med lite vind vil maskinen fange mest, mens det på dager med mye vind vil være mindre fangst. Som regel er problemet med insekter mindre på vindfulle dager. Nettet bør tømmes når det er halvfullt.

Hvor ofte byttes duftstoffet Octenol?
Byttes samtidig med bytte av gassbeholder (10-11 kg), dvs. ca hver 3. – 4. uke.

Hvilke type insekter fanger Mosquito Magnet?
Mosquito Magnet tiltrekker seg og fanger mygg, knott og andre blodsugende, flyvende insekter. Den vil ikke tiltrekke seg eller skade nytte-insekter som bier, veps og sommerfugler.

Kan Mosquito Magnet Myggfelle brukes hvis det regner, eller vannsprederen står på?
Mosquito Magnet er laget for å virke under normale og fuktige omgivelser, inkludert regn og vannspredere. Men vær oppmerksom på at vannspreder eller hageslangen ikke rettes eller sprutes direkte mot din myggfelle, da dette kan skade myggfellen.

Min Mosquito Magnet drypper vann, er det normalt?
Ja. Væsken du kan se dryppe fra maskinen er kondensert vanndamp. Dette er et biprodukt av den katalytiske konverteringen av propan og oksygen til karbondioksid og vanndamp forårsakes av atmosfæriske temperaturforandringer. Dette påvirker ikke ytelsen til maskinen på noen måte.

Kan jeg bruke skjøteledning på min Mosquito Magnet Patriot?
Nei, å bruke en skjøteledning anbefales ikke.

Hvor lenge skal en propantank vare?
En full 10 kg propantank vil vare cirka tre uker (21 dager). Det anbefales ikke å la propanen blir helt tom. Vi anbefaler at du har en ekstra propantank tilgjengelig for bytte, slik at du reduserer tiden maskinen ikke er i bruk.

Kan jeg bruke natur-gass istedenfor propan?
Nei, Mosquito Magnet myggfeller er utviklet for å virke med propan. I tilfeller der ren propan ikke er tilgjengelig kan en blanding av butan og propan brukes. Man kan ikke under noen omstendigheter bruke natur-gass.

Kan jeg bruke en gassmåler på propantanken?
En gassmåler kan brukes så lenge måleren er direkte koblet til tanken og at regulatoren fra Mosquito Magnet er koblet direkte til den andre enden av måleren.

Hvorfor må jeg rense tanken?
Nye, ikke tidligere fylte propantanker kan inneholde luft, som kan stige til toppen av tanken når den er fylt. Denne luften kan forhindre at Mosquito Magnet starter til luften er tømt. Når du kjøper en ny tank, spør om forhandleren kan tømme luften ut av tanken for deg.

Hvor stor propanbeholder skal jeg bruke?
Vi anbefaler å benytte 10 eller 11 kg propanbeholder. Da får man et bytteintervall på gass som tilsvarer ca. hver 3. uke ved kontinuerlig drift. Executive har i tillegg et økonomiprogram, som ved full utnyttelse gir et bytteintervall på ca hver 4. uke

Mosquito Magnet Manualer

PioneerIndependence | Executive | Patriot  | Defender | Liberty Pluss Klikk på lenken over for å laste ned manualen til det aktuelle produktet.

 

Splitttegninger og deleoversikter

Liberty Pluss:
Splittegning 1

Patriot