was successfully added to your cart.

En liten innføring i skadedyrbekjempelse

By 18. februar 2022Blogginnlegg

Skadedyr er en felles betegnelse på dyr og insekter som utgjør en skade på en ressurs mennesker også har interesse av. Som oftest omfatter skaden et økonomisk tap. Definisjonen på hva et skadedyr er blir dermed stor, der de mest kjente nok er gnagere, veggdyr og biller. Skadedyr kan gjøre skade på alt fra matvarer, treverk, tekstiler og plast. Når man først oppdager tegn på skadedyr er det viktig å sette i gang tiltak med en gang, slik at man reduserer omfanget av skaden så mye som mulig. For mange vil det være fullt mulig å få bukt med problemet selv, uten å måtte kontakte godkjente skadedyrbekjempere. Dette avhenger naturligvis av hvilket skadedyr man har fått i hus samt omfanget av problemet. Noragent fører en rekke smarte elektriske feller som gjør jobben enkel for deg, slik at du kan utføre din egen skadedyrbekjempelse.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg mistenker at jeg har gnagere i hus. Hvor setter jeg opp musefelle og rottefelle?

Dersom du mistenker å ha fått en liten leieboer du ikke ønsker, er det viktig å plassere fellen der gnageren ferdes. Du kan enkelt legge ut mel på gulvet der du mistenker at den beveger seg, for eksempel basert på funn av muselort, gnagde ledninger eller lignende. Treffer du riktig vil det være synlige spor i melet, slik at du vet akkurat hvor fellen skal plasseres. Du kan så plassere fellene akkurat der dyrene ferdes, gjerne flere tett på samme sted. Med rotter anbefales det å la fellene stå inaktive en stund, slik at dyrene kan venne seg til konstruksjonen. Det er da større sjanse for fangst senere.

Hvordan holder jeg mus og rotter ute?

Det er ingen hemmelighet at det beste preventive grepet mot skadedyr er å hindre at de kommer inn. Sørg for at alle vegger er helt uten hull og sprekker, samt at dører slutter tett til karmen. Alle sluk skal ha rist da rotter er gode svømmere og finner veien opp gjennom kloakksystemer. Brunrotten er en ypperlig klatrer, derfor må du også sikre alle åpninger høyt oppe på bygninger som kan være tilgjengelig via klatring eller greiner. Husk at rotter også kan klatre på innsiden av rør, så sjekk gjerne takrenner for å se om dette kan være en måte å komme seg til en åpning på. Når dyrene først er inne, gjelder det å finne ut av hvor de befinner seg og hvordan de kommer inn. Husk at også mating av fugler kan tiltrekke seg skadedyr.

Hva kan jeg gjøre selv for å fjerne skadedyr?

Det finnes flere typer feller som kan benyttes for å avlive gnagere. Noragent fører en rekke produkter som er svært brukervennlige og helt giftfrie. Den mest solgte fellen er den elektriske muse- og rottefellen til Victor. Denne opererer på vanlige batterier. Victor Smart-Kill er en musefelle og rottefelle som er koblet til Wifi, og gir beskjed via en app når det er fangst i fella. Begge disse fellene tømmer du enkelt gjennom en skuff, uten å måtte være nær de døde dyrene. Vi fører også den tradisjonelle klappfellen, en mekanisk felle med lang fartstid. Ønsker du å forebygge, eller å holde gnagerne unna etter at du har fjernet dem? Prøv gjerne en elektrisk skadedyrjager fra Victor. Disse benytter høyfrekvente lydbølger, helt uhørbare for mennesker, til å jage vekk gangerne.