was successfully added to your cart.

Kategori

Spørsmål og Svar

Bekjempelse av skadedyr

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

I Norge finnes det fire ulike gnagere som kan gjøre større skade i bygninger og boliger. Disse er brunrotte, husmus, liten skogmus og stor skogmus. Insekter er også en kategori skadedyr. Skadedyr – Mus og rotter I Norge er det spesielt fyre typer av rotter og musearter vi ikke ønsker i bygninger eller der mennesker og dyr oppholder seg:  liten skogmus, stor skogmus, samt brunrotte og husmus. Rotter trenger ikke mer en et hull på 20 millimeter og kan spre seg til øvrige etasjer via innsiden av avløpsrør. Rotter tiltrekkes der det bor mennesker, og trives i fuktige omgivelser, typisk kjellere eller avløp. Musene kommer inn selv i endra mindre…

Les mer

Insekter i Norge

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Insekter i Norge Arten insekter består av virvelløse leddyr. Insekter har stort mangfold og er en variert og utbredt art. Ca. 75% av alle dyr i verden tilhører insektarten. Herav ca 18000 insekter i Norge. Skadeinsektene berører både planter og mennesker. de kan være direkte skadelige for materialer og annet innbo, mat, klær osv.. I Norden er insektene som suger blod fra mennesker plagsomt for både mennesker og dyr og dyr, i andre deler av verden risikerer man å få farlige sykdommer. Mange steder der dette er et problem, kan man rett og slett ikke bo. For å kvitte seg…

Les mer

Maur

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Maur er i hovedsak insekter som tilhører familien årevinger. Maur er i familie med veps, både veps som stikker og det man kaller for dolkveps. Noen forskere mener maur er en del av deno overordnede Vespoidea familien, mens andre plasseres overfamilien Formicoidea. Maur er som regel ca. 1 cm lange. Totalt kjenner man til 12 500 typer maur på verdensbasis, imidlertid oppdager man stadig vekk nye typer, og det totale anslaget er beregnet til 15 000 ulike typer maur. Jo kaldere klima, jo mindre mangfold av maur finner man, og og i Norge er det hittil kun oppdaget 53 ulike typer. Mauren er et sosialt vesen. Maur bor ofte i kompliserte samfunn, og utgjør noen av de…

Les mer

Hvordan bli kvitt brunsnegler

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Brunsnegler liker ikke kaffe og salt Forskere mener at kaffe er en av de ingrediensene som kan bidra til å beskytte plantene mot snegler. Det er også mange som mener at SALT er en effektiv metode. Kaffe sprayes på planten eller direkte på sneglene. Sannsynligvis er det koffeinet i kaffen som lammer sneglene. Det eneste problemet er at kraftig regn kan fortynne kaffe eller vaske det bort.  Salt fungerer men er som kaffe, en kortvarig løsning på problemet. «Om du dreper 200 snegler med salt, er det tilsynelatende 200 nye klare til å overta plassen deres neste dag – det monner ikke» (kilde: Tips…

Les mer

Brunsnegler

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Brunsneglene inntar hagene våre når jordtemperaturen stiger. Alle best trives de i vårregnet ettersom de trenger mye vann for å produsere slim. Derfor dukker ofte plageåndene opp når luftfuktigheten er høy. Når kom brunsnegler til Norge? Brunskogsnegl er fra mars 2011 artens norske navn. Tidligere ble den kalt iberiaskogsnegl, fordi forskerne trodde at sneglen tilhørte arten Arion lusitanicus. Det er en art som stammer fra Den iberiske halvøy (Portugal og Spania), derav navnet iberia- eller spansk snegl. Nyere undersøkelser viser imidlertid at denne antagelsen om artstilhørighet var feil. Arten heter derimot Arion vulgaris og har fått det norske navnet brunskogsnegl….

Les mer

Hvordan bli kvitt mygg

By | Mygg, Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Ettersom mygg er spesielt plagsomt i sommerhalvåret, er det mange som er opptatt av å eliminere dette problemet, enten man befinner seg hjemme i hagen, på hytta, turer i skog og mark, driver med jakt og fiske etc. Tradisjonelle myggmidler gir en moderat effekt for å holde unna mygg, men dersom man ønsker mer effektive virkemidler, har bruk av myggfangere vist seg å være den allermest effektive metoden. En annen metode for å å bli kvitt et myggproblem, er å bruke noe som kan gi deg en myggfri sone innen et gitt areal der du befinner deg. Eksempler på produkter som har…

Les mer

Insekter i huset

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

De fleste av oss er veil ikke spesielt glad for å få besøk av insekter i huset. Når våren kommer, så kommer også de fleste insektene ut av dvalen og mange av disse kan være en pest og en plage i mange hjem. Noragent har utviklet en produktserie for å hjelpe de som har problemer med insekter i hus, hjem og hytter. Myggolf insektmidler er en produktserie på 8 ulike produkter som består av; Sneglestopp, Vepsespray, permetrinspray (mot flere typer insekter som edderkopper, sølvkre, maur, kakkerlakker etc.). Myggolf ekstrem insektspray, er et mer kraftig middel, som i tillegg inneholder PBO, og…

Les mer

Myggmidler

By | Mygg, Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

Informasjon om innhold i Myggmiddel Myggmidler som inneholder mindre enn 20 prosent DEET er tillatt solgt i Norge, men de skal ikke brukes på barn under tre år. Grunnen er at DEET er klassifisert som helseskadelig (farlig ved svelging og irriterer øyne og hud). På større barn bør man bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET. Myggolf inneholder virkestoffet Saltidin, som anbefales av WHO fremfor DEET, men selv om Saltidin er et annet type virkestoff, bør man fortsatt ikke bruke dette på barn. For lettere å begrense mengden av myggmidler som påføres barn, bør en voksen ta litt av midlet i hånden…

Les mer

Mygg

By | Nyttig informasjon, Spørsmål og Svar | No Comments

2000 arter mygg i Norge Mygg (Nematocera) er en gruppe av tovingene (Diptera). Den andre gruppen er fluer. Mygg skiller seg fra fluene ved at de har mer enn fire ledd i antennene. Mygg er mellom fire og cirka 50 millimeter lange. Det er 29 familiegrupper i Norge, med over 2 000 arter. Det er beskrevet over 33 000 arter i verden. I tillegg er det beskrevet svært mange utdødde grupper og arter ut fra funn i rav eller som fossiler. Det er bare noen få arter som stikker eller biter. De fleste arter er harmløse. I dagligtale er «mygg»…

Les mer